Proff
Proff

Jils Holding AS

Org nr926 288 709
AdresseSigurdalleen, 8100 Misvær

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter--
Annen driftsinntekt-0
Sum driftsinntekter-0
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader00
Herav kun lønn--
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader3385
Driftsresultat−33−85
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt925
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt5000
Sum finansinntekter640558
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad531
Andre finanskostnader01
Sum annen finanskostnad01
Sum finanskostnader531
Resultat før skatt553472
Sum skatt1599
Ordinært resultat538373
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat538373
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler33
Sum anleggsmidler39 70732 073
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap00
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler39 70529 861
Andre fordringer02 209
Sum finansielle anleggsmidler39 70532 070
Sum varelager--
Kundefordringer18-
Konsernfordringer--
Sum fordringer2 4688 207
Sum investeringer00
Kasse/Bank/Post3000
Sum Kasse/Bank/Post3000
Sum omløpsmidler2 7688 207
Sum eiendeler42 47540 280
Aksje/Selskapskapital7676
Annen innskutt egenkapital1 1411 141
Sum innskutt egenkapital8 5838 583
Sum opptjent egenkapital32 12931 591
Annen egenkapital32 12931 591
Sum egenkapital40 71140 174
Sum avsetninger til forpliktelser00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00
Langsiktig konserngjeld00
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld1 669-
Annen langsiktig gjeld1 669-
Sum langsiktig gjeld1 6690
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld--
Skyldig offentlige avgifter--
Kortsiktig konserngjeld38-
Annen kortsiktig gjeld4248
Sum kortsiktig gjeld94107
Sum gjeld1 764107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD42 47540 280
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Jils Holding AS

Org nr 926 288 709

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo