Proff
Proff

John Grieg Trykk

Org nr979 503 431
AdresseStrandgaten 18, 5013 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--285282301
Leder annen godtgjørelse--444

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 2819299821 1101 196
Annen driftsinntekt202--
Sum driftsinntekter1 2829299841 1101 196
Varekostnad393239104353421
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader462266335331357
Herav kun lønn392224285282303
Ordinære avskrivninger-071111
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader251291478289279
Driftsresultat17613361127127
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter0-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader00200
Sum annen finanskostnad00200
Sum finanskostnader00200
Resultat før skatt17613358127127
Sum skatt3735162929
Ordinært resultat13997429899
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat13997429899
Ordinært utbytte13998439798
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte13998439798
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler591616718
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--0718
Sum varige driftsmidler--0718
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer591616--
Sum finansielle anleggsmidler591616--
Sum varelager-----
Kundefordringer27930349259358
Konsernfordringer-----
Sum fordringer31933894303389
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10593273168221
Sum Kasse/Bank/Post10593273168221
Sum omløpsmidler424431367470610
Sum eiendeler482447383477629
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital-0121
Annen egenkapital-0121
Sum egenkapital200200201202201
Sum avsetninger til forpliktelser--025
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00025
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3124719146
Skyldig offentlige avgifter32638396123
Ordinært utbytte13998439798
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte13998439798
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4327313032
Sum kortsiktig gjeld282247182274423
Sum gjeld282247182276428
SUM EGENKAPITAL OG GJELD482447383477629
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

John Grieg Trykk

Org nr 979 503 431

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo