Proff
Proff

Grieg Medialog AS

Org nr979 503 431
AdresseStrandgaten 18, 5013 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---285282
Leder annen godtgjørelse---44

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7841 2819299821 110
Annen driftsinntekt0202-
Sum driftsinntekter7841 2829299841 110
Varekostnad191393239104353
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader321462266335331
Herav kun lønn259392224285282
Ordinære avskrivninger--0711
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader298251291478289
Driftsresultat−2617613361127
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10-00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader00020
Sum annen finanskostnad00020
Sum finanskostnader00020
Resultat før skatt−2517613358127
Sum skatt037351629
Ordinært resultat−25139974298
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−25139974298
Ordinært utbytte-139984397
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-139984397
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler595916167
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---07
Sum varige driftsmidler---07
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer59591616-
Sum finansielle anleggsmidler59591616-
Sum varelager-----
Kundefordringer10427930349259
Konsernfordringer-----
Sum fordringer12531933894303
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post19410593273168
Sum Kasse/Bank/Post19410593273168
Sum omløpsmidler319424431367470
Sum eiendeler377482447383477
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital−25-012
Annen egenkapital--012
Sum egenkapital175200200201202
Sum avsetninger til forpliktelser0--02
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00002
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld893124719
Skyldig offentlige avgifter3732638396
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7743273130
Sum kortsiktig gjeld203282247182274
Sum gjeld203282247182276
SUM EGENKAPITAL OG GJELD377482447383477
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Grieg Medialog AS

Org nr 979 503 431

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo