Proff
Proff

Klinikk Adine

Org nr990 837 473
AdresseNansetgata 66, 3256 Larvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn667605523463463
Leder annen godtgjørelse45544

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 5941 6311 5561 5291 514
Annen driftsinntekt888510310171
Sum driftsinntekter1 6821 7161 6591 6301 585
Varekostnad418511537512560
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader800698607530532
Herav kun lønn667613529463463
Ordinære avskrivninger7273737346
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader410377387394400
Driftsresultat−19575512148
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt000--
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2372010
Andre finanskostnader000--
Sum annen finanskostnad000--
Sum finanskostnader2372010
Resultat før skatt−21554810138
Sum skatt−51211228
Ordinært resultat−1643387930
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1643387930
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler299371444517590
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler299371444517590
Sum varige driftsmidler299371444517590
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager235232205239265
Kundefordringer213343425
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4458785938
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post367293195243229
Sum Kasse/Bank/Post367293195243229
Sum omløpsmidler646583477542532
Sum eiendeler9459549211 0591 122
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital553569527489411
Annen egenkapital553569527489411
Sum egenkapital583599557519441
Sum avsetninger til forpliktelser2530333320
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--0220377
Annen langsiktig gjeld--0220377
Sum langsiktig gjeld253033254397
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6429353741
Skyldig offentlige avgifter901011197568
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld182180166165176
Sum kortsiktig gjeld337325331286285
Sum gjeld362355364540682
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9459549211 0591 122
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Klinikk Adine

Org nr 990 837 473

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo