Proff
Proff

Knaben Via Ferrata AS

Org nr922 992 401
AdresseKnabevegen 2354, 4473 Kvinlog

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13934031021
Annen driftsinntekt42496088
Sum driftsinntekter181389370109
Varekostnad22---
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader5419730-
Herav kun lønn48174300
Ordinære avskrivninger42495665
Nedskrivning0---
Andre driftskostnader28543644
Driftsresultat35892470
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt11-0
Sum finansinntekter11-0
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad-058
Andre finanskostnader----
Sum annen finanskostnad----
Sum finanskostnader-058
Resultat før skatt3690242−8
Sum skatt820510
Ordinært resultat2870190−8
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat2870190−8
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill0---
Sum immaterielle midler0---
Sum anleggsmidler310352401509
Tomter, bygninger og annen fast eiendom255284--
Maskiner/anlegg/biler0-315-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler556986509
Sum varige driftsmidler310352401509
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer0---
Sum finansielle anleggsmidler0---
Sum varelager----
Kundefordringer-04-
Konsernfordringer----
Sum fordringer101183
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post31033526029
Sum Kasse/Bank/Post31033526029
Sum omløpsmidler32034626832
Sum eiendeler630698669541
Aksje/Selskapskapital250250250250
Annen innskutt egenkapital0---
Sum innskutt egenkapital250250250250
Sum opptjent egenkapital280252182−8
Annen egenkapital280252190−8
Sum egenkapital530502432242
Sum avsetninger til forpliktelser81123172158
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---134
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld81123172293
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld4---
Skyldig offentlige avgifter1211-
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld631127
Sum kortsiktig gjeld1972657
Sum gjeld100195237299
SUM EGENKAPITAL OG GJELD630698669541
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Knaben Via Ferrata AS

Org nr 922 992 401

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo