Proff
Proff

Kvasshøgdi Eiendom AS

Org nr917 703 973
AdresseC. Sundts gate 17, 5004 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger5757575757
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader137270757101118
Driftsresultat−194−327−815−159−176
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt51023
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter51023
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad260101---
Andre finanskostnader-000-
Sum annen finanskostnad-000-
Sum finanskostnader2601012410291
Resultat før skatt−449−427−839−258−264
Sum skatt−86−81−62−63−62
Ordinært resultat−363−346−777−195−203
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−363−346−777−195−203
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler18 95015 04514 95114 39312 732
Tomter, bygninger og annen fast eiendom7 4137 1277 1847 2417 299
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler11 5377 9187 7677 1515 434
Sum varige driftsmidler18 95015 04514 95114 39312 732
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3923702826 201-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post853784793110
Sum Kasse/Bank/Post853784793110
Sum omløpsmidler1 2454473286 294110
Sum eiendeler20 19515 49215 27920 68712 842
Aksje/Selskapskapital1 5001 5001 5001 5001 500
Annen innskutt egenkapital5 2715 3285 3855 943-
Sum innskutt egenkapital12 27112 32912 38612 9437 000
Sum opptjent egenkapital00000
Annen egenkapital00000
Sum egenkapital12 27112 32912 38612 9437 000
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 2761 6141 561--
Annen langsiktig gjeld4 2761 6141 561--
Sum langsiktig gjeld4 2761 6141 56100
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld1 266116031 703
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld2 3811 5381 2726 2013 114
Annen kortsiktig gjeld--01 5391 025
Sum kortsiktig gjeld3 6471 5491 3327 7445 842
Sum gjeld7 9243 1632 8937 7445 842
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 19515 49215 27920 68712 842
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Kvasshøgdi Eiendom AS

Org nr 917 703 973

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo