Proff
Proff

Løkta Kolonial AS

Org nr981 917 693
Adresse8813 Løkta

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---377-
Leder annen godtgjørelse---44

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 3255 1284 9164 9154 755
Annen driftsinntekt3753442421
Sum driftsinntekter5 3625 1814 9604 9394 777
Varekostnad3 6703 6773 4663 4483 399
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader628605516604622
Herav kun lønn---529530
Ordinære avskrivninger278248327295175
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader536493513510596
Driftsresultat24915913982−15
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt36978
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter36978
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1939123428
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1939123428
Resultat før skatt23312613656−35
Sum skatt−45−2−607173
Ordinært resultat27912819648−208
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat27912819648−208
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler289244242182189
Sum anleggsmidler1 4961 4961 2001 3351 188
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---00
Maskiner/anlegg/biler3344382
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 2041 2499551 110917
Sum varige driftsmidler1 2071 2529581 153999
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager835695723663635
Kundefordringer1255642151122
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1265944153127
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post241172155118263
Sum Kasse/Bank/Post241172155118263
Sum omløpsmidler1 2029269229341 024
Sum eiendeler2 6982 4222 1222 2692 213
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 268989862666617
Annen egenkapital1 268989862666617
Sum egenkapital1 3681 089962766717
Sum avsetninger til forpliktelser---00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-6165241317
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld8741 007826980827
Annen langsiktig gjeld8741 007826980827
Sum langsiktig gjeld8741 0678911 2211 143
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld347140162172206
Skyldig offentlige avgifter4522131941
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld641029491105
Sum kortsiktig gjeld456265270282352
Sum gjeld1 3301 3321 1601 5031 495
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 6982 4222 1222 2692 213
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Løkta Kolonial AS

Org nr 981 917 693

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo