Proff
Proff

Leon Holding AS

Org nr988 612 758
AdresseTorget 6 A, 3181 Horten

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---350-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter010010010050
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter010010010050
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn0-000
Ordinære avskrivninger2727274051
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 002−1 4315 4291 235390
Driftsresultat−2 0301 503−5 356−1 175−391
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10 8224 16113 9894 44914 927
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 9424 83127 46111 248−15 851
Sum finansinntekter18 7658 99241 45015 696−924
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2320421311
Andre finanskostnader1 9962 13223 98516891
Sum annen finanskostnad−21 66888 102405 08918 3237
Sum finanskostnader−21 42588 102405 13118 324−838
Resultat før skatt38 160−77 607−369 037−3 803−477
Sum skatt3 2421 0803 5303 1643 401
Ordinært resultat34 918−78 686−372 567−6 967−3 878
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat34 918−78 686−372 567−6 967−3 878
Ordinært utbytte-75 000--30 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-75 000--30 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler707 026679 066719 8661 203 324983 174
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler205233260288328
Sum varige driftsmidler205233260288328
Aksjer/Investeringer i datterselskap----0
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler3 1793 1793 1793 1663 610
Andre fordringer230 849213 147202 273284 29488 924
Sum finansielle anleggsmidler706 820678 833719 6061 203 036982 846
Sum varelager-----
Kundefordringer043831318863
Konsernfordringer-----
Sum fordringer6149843641371 716
Sum investeringer32--85219
Kasse/Bank/Post54 684120 989174 83563 633228 801
Sum Kasse/Bank/Post54 684120 989174 83563 633228 801
Sum omløpsmidler54 777121 486175 27264 131300 736
Sum eiendeler761 803800 552895 1381 267 4551 283 911
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital746 271720 813879 0201 264 1191 277 236
Annen egenkapital746 271720 813876 6521 264 1191 271 086
Sum egenkapital746 371720 913879 1201 264 2191 277 336
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0577
Annen langsiktig gjeld---0577
Sum langsiktig gjeld0000577
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld306631-3
Skyldig offentlige avgifter0878--0
Ordinært utbytte-75 000--30 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-75 000--30 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld11 8842 61812 488722 593
Sum kortsiktig gjeld15 43279 63916 0183 2375 997
Sum gjeld15 43279 63916 0183 2376 575
SUM EGENKAPITAL OG GJELD761 803800 552895 1381 267 4551 283 911
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Leon Holding AS

Org nr 988 612 758

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo