Proff
Proff

Liabakken Boligsameie

Org nr971 277 289
AdresseOlaf Bulls vei 64, 0765 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt32 15714 33213 83514 15635 997
Sum driftsinntekter32 15714 33213 83514 15635 997
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6557243401 204851
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader16 11615 64011 23314 19218 065
Driftsresultat15 386−2 0322 262−1 24017 081
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1181031089195
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter1181031089195
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader720472544611715
Sum annen finanskostnad720472544611715
Sum finanskostnader720472544611715
Resultat før skatt14 784−2 4011 827−1 76116 461
Sum skatt-----
Ordinært resultat14 784−2 4011 827−1 76116 461
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat14 784−2 4011 827−1 76116 461
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00000
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer1992261135
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4611 0544971 733389
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post1 7915002 2159554 162
Sum Kasse/Bank/Post1 7915002 2159554 162
Sum omløpsmidler2 2521 5542 7112 6874 551
Sum eiendeler2 2521 5542 7112 6874 551
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital00000
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital−3 678−18 462−16 060−17 887−16 126
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−3 678−18 462−16 060−17 887−16 126
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 20516 97517 93118 88719 684
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld5 20516 97517 93118 88719 684
Gjeld til kredittinstitusjoner18583113263
Leverandørgjeld4872 8126231 302506
Skyldig offentlige avgifter01−324733
Ordinært utbytte---00
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---00
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld236144167225192
Sum kortsiktig gjeld7253 0418401 687993
Sum gjeld5 92920 01618 77120 57420 677
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 2521 5542 7112 6874 551
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Liabakken Boligsameie

Org nr 971 277 289

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo