Proff
Proff

Lillehammerfjellet Tur- og Løypeselskap SA

Org nr986 517 685
AdresseNordsetervegen 1330, 2618 Lillehammer

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----10
Leder annen godtgjørelse----5

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter758758540707718
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter758758540707718
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader101011015
Herav kun lønn--1--
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader784784512518435
Driftsresultat−36−3628179268
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter--000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---10
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader---10
Resultat før skatt−36−3628178268
Sum skatt-----
Ordinært resultat−36−3628178268
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−36−3628178268
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer18718750234169
Konsernfordringer-----
Sum fordringer260260110486197
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8628621 120750790
Sum Kasse/Bank/Post8628621 120750790
Sum omløpsmidler1 1221 1221 2301 235987
Sum eiendeler1 1221 1221 2301 235987
Aksje/Selskapskapital88----
Annen innskutt egenkapital469999
Sum innskutt egenkapital134134134134134
Sum opptjent egenkapital928928964936758
Annen egenkapital928928964936758
Sum egenkapital1 0621 0621 0981 070892
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld202013216695
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4040---
Sum kortsiktig gjeld606013216695
Sum gjeld606013216695
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 1221 1221 2301 235987
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Lillehammerfjellet Tur- og Løypeselskap SA

Org nr 986 517 685

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo