Proff
Proff

Live Landmark AS

Org nr998 517 087
Telefon918 55 303
AdresseVelliveien 21, 1358 Jar

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn403416581735714
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 2911 3751 7472 2742 186
Annen driftsinntekt--056-
Sum driftsinntekter1 2911 3751 7472 3302 186
Varekostnad--03-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5145496071 123952
Herav kun lønn304360411819742
Ordinære avskrivninger99999910758
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7698639261 0761 111
Driftsresultat−92−1361142265
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-011
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt55544
Sum finansinntekter55555
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad8862-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader8862-
Resultat før skatt−95−1391142570
Sum skatt−5−16384134
Ordinært resultat−89−12376−1635
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−89−12376−1635
Ordinært utbytte--21--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--21--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2015-05
Sum anleggsmidler15224635142982
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler13223133042977
Sum varige driftsmidler13223133042977
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-021--
Sum finansielle anleggsmidler-021--
Sum varelager-----
Kundefordringer019562017
Konsernfordringer-----
Sum fordringer17571236042
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 4791 6461 7221 7231 797
Sum Kasse/Bank/Post1 4791 6461 7221 7231 797
Sum omløpsmidler1 4961 7031 8451 7831 839
Sum eiendeler1 6481 9492 1962 2121 922
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital1 5141 6041 7271 6721 688
Annen egenkapital1 5141 6041 7271 6721 688
Sum egenkapital1 5441 6341 7571 7021 718
Sum avsetninger til forpliktelser-0260
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-220261300-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld02202623060
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld31604-
Skyldig offentlige avgifter4434326966
Ordinært utbytte--21--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--21--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld56468210095
Sum kortsiktig gjeld10495177204204
Sum gjeld104315439510204
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 6481 9492 1962 2121 922
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Live Landmark AS

Org nr 998 517 087

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo