Proff
Proff

Lonevåg Boligutvikling AS

Org nr984 917 074
AdresseSolbjørgsdalen 84, 5282 Lonevåg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse--000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 9706 33011 1305 2301 153
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter1 9706 33011 1305 2301 153
Varekostnad1 5654 95711 8374 142923
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11485974063
Driftsresultat2911 287−8051 049167
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10029
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10029
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0000-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0000-
Resultat før skatt2921 287−8051 051176
Sum skatt64171−65650
Ordinært resultat2281 116−740986176
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2281 116−740986176
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager73 94340 88240 49546 15028 770
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-----
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2994543 3285 7472 717
Sum Kasse/Bank/Post2994543 3285 7472 717
Sum omløpsmidler74 24241 33643 82351 89731 487
Sum eiendeler74 24241 33643 82351 89731 487
Aksje/Selskapskapital18 73218 73218 73218 73218 732
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital18 73218 73218 73218 73218 732
Sum opptjent egenkapital1 5461 319203943−43
Annen egenkapital1 5461 319203943-
Sum egenkapital20 27820 05118 93519 67518 689
Sum avsetninger til forpliktelser236171065-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner30 36215 01318 86327 500-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld9 000----
Annen langsiktig gjeld9 000----
Sum langsiktig gjeld39 59815 18418 86327 5650
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld14 0166 0384 7724 50512 785
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld350631 25315214
Sum kortsiktig gjeld14 3666 1016 0264 65712 798
Sum gjeld53 96421 28524 88832 22212 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD74 24241 33643 82351 89731 487
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Lonevåg Boligutvikling AS

Org nr 984 917 074

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo