Proff
Proff

Møller Bil Hamar

Org nr976 951 336
AdresseHolabekkvegen 54, 2320 Furnes

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn10 8949 0755 8044 4764 309
Leder annen godtgjørelse8722 6201 6951 444456

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 973 3591 908 1851 021 112982 389893 720
Annen driftsinntekt24 66520 7359 18212 35412 215
Sum driftsinntekter1 998 0251 928 9211 030 295994 742905 934
Varekostnad1 601 2421 523 574818 595801 324727 916
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader205 714191 72796 41193 51390 039
Herav kun lønn163 980152 97577 37976 62771 968
Ordinære avskrivninger8 3268 6214 1013 7863 357
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader163 708134 39866 61454 09471 982
Driftsresultat19 03570 60044 57342 02512 640
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt9371933-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8921 735729615422
Sum finansinntekter1 2422 146807729475
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad248423-
Andre finanskostnader9065463281
Sum annen finanskostnad9065463281
Sum finanskostnader8 2385 1264911 3432 522
Resultat før skatt12 03967 61944 88941 41210 593
Sum skatt2 61514 5909 7529 0102 304
Ordinært resultat9 42453 03035 13832 4028 289
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 42453 03035 13832 4028 289
Ordinært utbytte5 000-7 0003 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 000-7 0003 000-
Konsernbidrag--32 05831 590-

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler10 77710 1206 0306 7206 807
Sum anleggsmidler77 24341 06621 30321 34623 389
Tomter, bygninger og annen fast eiendom02 12900-
Maskiner/anlegg/biler15 5689 3955 1015 318-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler46 26616 9079 7718 90816 182
Sum varige driftsmidler61 83428 43114 87314 22616 182
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler4 1672 0514004000
Andre fordringer464464---
Sum finansielle anleggsmidler4 6312 515400400400
Sum varelager247 344352 259119 695129 899149 344
Kundefordringer66 80450 90533 75145 44640 840
Konsernfordringer26 48320 3196 6773 5653 856
Sum fordringer106 71186 88246 77556 25555 590
Sum investeringer0000-
Kasse/Bank/Post661943448211448
Sum Kasse/Bank/Post661943448211448
Sum omløpsmidler354 716440 083166 918186 364205 381
Sum eiendeler431 959481 149188 221207 711228 771
Aksje/Selskapskapital7 7757 7752 6002 6002 600
Annen innskutt egenkapital47 99247 99214 80814 80814 808
Sum innskutt egenkapital55 76755 76717 40817 40817 408
Sum opptjent egenkapital9 72416 83110 86914 79016 978
Annen egenkapital9 72416 83110 86914 79016 978
Sum egenkapital65 49172 59828 27732 19734 385
Sum avsetninger til forpliktelser1100-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld138 101103 28813 25721 77867 884
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 8723 3742 6752 1471 058
Annen langsiktig gjeld4 8723 3742 6752 1471 058
Sum langsiktig gjeld142 975106 66415 93323 92568 942
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld26 19824 5187 4599 06910 058
Skyldig offentlige avgifter47 55247 86623 89524 95436 017
Kortsiktig konserngjeld78 913159 57766 41374 89938 263
Annen kortsiktig gjeld65 81464 29639 22539 65441 105
Sum kortsiktig gjeld223 493301 887144 011151 589125 443
Sum gjeld366 468408 551159 944175 513194 385
SUM EGENKAPITAL OG GJELD431 959481 149188 221207 711228 771
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Møller Bil Hamar

Org nr 976 951 336

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo