Proff
Proff

Møre og Trøndelag Guideservice AS

Org nr991 058 699
AdresseFlønesvegen 115, 6444 Farstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-564183727665
Leder annen godtgjørelse-770147101

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter16 5191 64829114 07115 201
Annen driftsinntekt1 36086672000
Sum driftsinntekter17 8792 5151 01114 07115 201
Varekostnad405229524122 466
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 6001 61074911 22510 248
Herav kun lønn10 0881 3305579 5709 002
Ordinære avskrivninger2515151516
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 5777838412 0881 799
Driftsresultat1 272−122−646330671
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt80240
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--00-
Sum finansinntekter80240
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3-00-
Andre finanskostnader10-0146
Sum annen finanskostnad10-0146
Sum finanskostnader13-0156
Resultat før skatt1 267−122−644320665
Sum skatt283−27−1417243
Ordinært resultat984−95−503247622
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat984−95−503247622
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-54280-
Sum anleggsmidler17877665397
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler03183348
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler168---0
Sum varige driftsmidler1683183348
Aksjer/Investeringer i datterselskap-10101010
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1010101010
Andre fordringer----29
Sum finansielle anleggsmidler1020202049
Sum varelager-----
Kundefordringer216284171146158
Konsernfordringer--2929600
Sum fordringer1 206332323190773
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 0266283642 4051 557
Sum Kasse/Bank/Post2 0266283642 4051 557
Sum omløpsmidler3 2329606872 5952 330
Sum eiendeler3 4101 0377522 6492 427
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital795−188−9341061
Annen egenkapital795-041061
Sum egenkapital895−887510161
Sum avsetninger til forpliktelser4--01
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld40001
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7885390
Skyldig offentlige avgifter27411013237152
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld731731631631631
Annen kortsiktig gjeld1 204200981 1891 440
Sum kortsiktig gjeld2 5111 1257452 1392 265
Sum gjeld2 5151 1257452 1392 266
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 4101 0377522 6492 427
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Møre og Trøndelag Guideservice AS

Org nr 991 058 699

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo