Proff
Proff

Maskinsentralen AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr980 941 337
AdresseLeinesfjordveien 124, 8283 Leinesfjord

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-676665586628
Leder annen godtgjørelse-44--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 5656 2767 4926 2726 981
Annen driftsinntekt314−13614611010
Sum driftsinntekter6 8796 1407 6376 3826 991
Varekostnad1 0441 2771 191926865
Beholdningsendringer255−24890−306288
Lønnskostnader2 4782 4063 1212 8872 725
Herav kun lønn2 2642 1952 8862 6432 470
Ordinære avskrivninger699659729804826
Nedskrivning-00--
Andre driftskostnader2 1851 8561 8391 7741 931
Driftsresultat218191667296356
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00111
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt35346
Sum finansinntekter35346
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad15891127142156
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader15891127142156
Resultat før skatt63105543159206
Sum skatt14221193440
Ordinært resultat4983424125166
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4983424125166
Ordinært utbytte78-874100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte78-874100
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler4 5832 8333 6303 9164 420
Tomter, bygninger og annen fast eiendom351351351351351
Maskiner/anlegg/biler2 380----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 8522 4823 1413 4263 931
Sum varige driftsmidler4 5832 8333 4923 7774 282
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige255−24890−306288
Investeringer i aksjer og andeler00138138138
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00138138138
Sum varelager8361 014765822528
Kundefordringer1 058610945629629
Konsernfordringer333--
Sum fordringer1 4337661 144962849
Sum investeringer1381380--
Kasse/Bank/Post1 0721 4051 7241 0531 128
Sum Kasse/Bank/Post1 0721 4051 7241 0531 128
Sum omløpsmidler3 4793 3233 6332 8372 505
Sum eiendeler8 0626 1567 2636 7536 925
Aksje/Selskapskapital109109109109109
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital109109109109109
Sum opptjent egenkapital3 5923 6203 5383 2003 112
Annen egenkapital3 5923 6203 5383 2003 112
Sum egenkapital3 7013 7303 6473 3093 222
Sum avsetninger til forpliktelser145131174200212
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 1831 3081 7922 0592 377
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3 3271 4391 9662 2592 589
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1377819822340
Skyldig offentlige avgifter412367547302386
Ordinært utbytte78-874100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte78-874100
Kortsiktig konserngjeld---43-
Annen kortsiktig gjeld406477675576531
Sum kortsiktig gjeld1 0339871 6501 1851 114
Sum gjeld4 3602 4263 6173 4443 703
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 0626 1567 2636 7536 925
Garantistillelser000--
Pantstillelser000--

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Maskinsentralen AS

Org nr 980 941 337

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo