Proff
Proff

Maskinutleie Stjørdal AS

Org nr996 906 108
Telefon467 47 738
AdresseØyanveien 44, 7514 Stjørdal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-630499643649
Leder annen godtgjørelse-2543829

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter27 92731 43139 25726 25528 184
Annen driftsinntekt873133180775563
Sum driftsinntekter28 80031 56439 43727 03028 748
Varekostnad7 9104 35018 5752 3732 501
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 1754 7655 6794 5713 323
Herav kun lønn4 0843 8194 6642 8672 867
Ordinære avskrivninger6921 1241 2681 052743
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader16 48523 89517 02516 97814 966
Driftsresultat−1 462−2 570−3 1102 0557 215
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--8234109
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6545---
Sum finansinntekter65458234109
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--202153173
Andre finanskostnader66333924--
Sum annen finanskostnad66333924--
Sum finanskostnader663339226153173
Resultat før skatt−2 061−2 864−3 2541 9367 151
Sum skatt0467−7164271 664
Ordinært resultat−2 061−3 331−2 5381 5095 487
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2 061−3 331−2 5381 5095 487
Ordinært utbytte-0-03 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-0-03 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0467339333
Sum anleggsmidler2 4101 6676 9122 8192 502
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler1 0061 2731 8182 2141 998
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler833286705266139
Sum varige driftsmidler1 8391 5592 5232 4802 137
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer571109-032
Sum finansielle anleggsmidler5711093 922032
Sum varelager-----
Kundefordringer2 8305 3432 3675 6327 025
Konsernfordringer01 278---
Sum fordringer4 2197 8495 1657 0099 848
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1591541561 0871 455
Sum Kasse/Bank/Post1591541561 0871 455
Sum omløpsmidler4 3788 0035 3228 09611 303
Sum eiendeler6 7899 67012 23410 91513 804
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital502502502502502
Sum opptjent egenkapital−3 936−1 1212 2094 9283 418
Annen egenkapital-02 2094 9283 418
Sum egenkapital−3 435−6202 7115 4293 920
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 0441 5491 638264101
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-08251 4242 024
Annen langsiktig gjeld-08251 4242 024
Sum langsiktig gjeld3 0441 5492 4631 6892 125
Gjeld til kredittinstitusjoner2 5422 2552 093-0
Leverandørgjeld2 7103 7832 6791 4842 166
Skyldig offentlige avgifter2811 1161 744518594
Ordinært utbytte-0-03 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-0-03 000
Kortsiktig konserngjeld1 00033599106-
Annen kortsiktig gjeld6471 2514451 257361
Sum kortsiktig gjeld7 1798 7407 0603 7987 759
Sum gjeld10 22310 2899 5235 4869 885
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 7899 67012 23410 91513 804
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Maskinutleie Stjørdal AS

Org nr 996 906 108

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo