Proff
Proff

Medianord AS

Org nr997 465 733
Telefon960 06 400
AdresseBadstugata 7, 0183

Medianord er et digitalt mediebyrå som jobber med selskaper i alle størrelser. Vi bistår våre kunder med vekststrategier basert på digitale verktøy.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 1101 484
Leder annen godtgjørelse---04

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter22 69423 52923 46924 04725 327
Annen driftsinntekt−29−104−267104-
Sum driftsinntekter22 66523 42523 20224 15125 327
Varekostnad7 6198 6369 0468 6909 131
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 7417 2917 0637 7529 211
Herav kun lønn-6 5186 3317 0018 179
Ordinære avskrivninger0491111
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0381 8702 2512 0862 128
Driftsresultat5 2675 6244 8345 6134 847
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt16657214074
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8925682 7752 025439
Sum finansinntekter1 0576242 7972 066513
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad14337−2
Andre finanskostnader4 8372938867
Sum annen finanskostnad4 8372938867
Sum finanskostnader−2036 6004 702135
Resultat før skatt6 527−3522 9287 6655 355
Sum skatt7841 2761 3381 4231 087
Ordinært resultat5 744−1 6281 5906 2424 267
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 744−1 6281 5906 2424 267
Ordinært utbytte----2 800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte600300400--
Sum utbytte600300400-2 800
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000--
Sum anleggsmidler1 1871 435265262206
Tomter, bygninger og annen fast eiendom000--
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0041223
Sum varige driftsmidler0041223
Aksjer/Investeringer i datterselskap780----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1279212--
Andre fordringer371619249249183
Sum finansielle anleggsmidler1 1871 435261249183
Sum varelager-----
Kundefordringer4 8163 1592 7292 9783 263
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 8673 2752 7443 0303 399
Sum investeringer13 55711 31213 1054 9588 394
Kasse/Bank/Post8 4165 9836 47413 3614 764
Sum Kasse/Bank/Post8 4165 9836 47413 3614 764
Sum omløpsmidler26 84020 57122 32421 34916 557
Sum eiendeler28 02722 00622 58821 61016 764
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital21 87016 72618 65417 46412 472
Annen egenkapital21 87016 72618 65417 46412 472
Sum egenkapital21 97016 82618 75417 56412 572
Sum avsetninger til forpliktelser0001667
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0001667
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 9101 505498467852
Skyldig offentlige avgifter1 5141 3221 1411 5011 460
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 2501 078691648782
Sum kortsiktig gjeld6 0585 1803 8343 8794 185
Sum gjeld6 0585 1803 8344 0464 191
SUM EGENKAPITAL OG GJELD28 02722 00622 58821 61016 764
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Medianord AS

Org nr 997 465 733

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo