Proff
Proff

Mediebyrået Enklere Valg AS

Org nr920 521 746
AdresseOrmerudveien 82, 1410 Kolbotn

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--898813680
Leder annen godtgjørelse--844994

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter100 509105 66058 35752 01843 170
Annen driftsinntekt0−1 911−1 188−30429
Sum driftsinntekter100 509103 74957 16951 98843 599
Varekostnad82 46784 94948 20039 33631 435
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 31413 1238 8419 3358 464
Herav kun lønn10 59110 4417 3508 0217 223
Ordinære avskrivninger496451542617502
Nedskrivning0---0
Andre driftskostnader3 7522 9132 4303 5202 594
Driftsresultat4792 313−2 844−820603
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4-132
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12004643
Sum finansinntekter12505945
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2218354837
Andre finanskostnader0563463
Sum annen finanskostnad0563463
Sum finanskostnader2373389540
Resultat før skatt5812 240−2 877−905608
Sum skatt−122377−444−178104
Ordinært resultat7031 864−2 433−727504
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7031 864−2 433−727504
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2672266031590
Sum anleggsmidler9991 3151 9541 6412 035
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---2629
Maskiner/anlegg/biler01922--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler7071 0451 3041 4321 980
Sum varige driftsmidler7071 0641 3261 4582 010
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2525252525
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler2525252525
Sum varelager-----
Kundefordringer8 7848 6324 6867 4404 273
Konsernfordringer1 4231 678541515167
Sum fordringer12 10411 0315 4128 3627 091
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 5669 7395 2521 0262 738
Sum Kasse/Bank/Post2 5669 7395 2521 0262 738
Sum omløpsmidler14 67020 77010 6649 3899 829
Sum eiendeler15 66922 08512 61811 03011 864
Aksje/Selskapskapital312312312312312
Annen innskutt egenkapital8787878787
Sum innskutt egenkapital1 9491 9491 9491 9491 949
Sum opptjent egenkapital451−252−2 1163171 045
Annen egenkapital451-03171 045
Sum egenkapital2 4001 697−1672 2662 993
Sum avsetninger til forpliktelser0--020
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner633366098801 150
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld633366098801 170
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld6 47010 2007 7394 6414 937
Skyldig offentlige avgifter3 2974 3862 2221 8581 865
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 4395 3852 2161 384812
Sum kortsiktig gjeld13 20620 05312 1767 8847 701
Sum gjeld13 26920 38912 7848 7648 871
SUM EGENKAPITAL OG GJELD15 66922 08512 61811 03011 864
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Mediebyrået Enklere Valg AS

Org nr 920 521 746

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo