Proff
Proff

Mementor AS

Org nr915 213 049
AdresseAkeveien 13, 9442 Ramsund

Mementor leverer alle tjenester innen grafisk design, webdesign og digital markedsføring. Har du behov for nettside eller nettbutikk, ny visuell identitet eller å bli mer synlig på nett? Kontakt oss på 22 12 00 91 eller post@mementor.no.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000
Bedriftens egen kommentar - 14. mars 2019
Mementor har hatt en solid vekst siden selskapet ble stiftet i 2015, og har nå et svært dyktig team på 10 personer, med bred kompetanse. Har du spørsmål til regnskapet, ta gjerne kontakt med daglig leder på 489 59 593 eller morten@mementor.no.

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---576-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 4223 2803 9293 9872 758
Annen driftsinntekt174328−2022-
Sum driftsinntekter1 5963 6083 9094 0092 758
Varekostnad3952898411 213838
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8171 9192 1881 6431 397
Herav kun lønn7031 6441 8821 4161 202
Ordinære avskrivninger29312880
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader519547826798339
Driftsresultat−16382225346184
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-1010
Sum finansinntekter11010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2-00-
Andre finanskostnader-09200
Sum annen finanskostnad-09200
Sum finanskostnader209200
Resultat før skatt−16582316327184
Sum skatt016307334
Ordinært resultat−16566116254150
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−16566116254150
Ordinært utbytte0600---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0600---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-0000
Sum anleggsmidler33397092750
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0000
Maskiner/anlegg/biler-0000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler333970670
Sum varige driftsmidler333970670
Aksjer/Investeringer i datterselskap--033550
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler--086050
Sum varelager-----
Kundefordringer31781001017
Konsernfordringer-----
Sum fordringer562121041047
Sum investeringer--000
Kasse/Bank/Post271 104545567480
Sum Kasse/Bank/Post271 104545567480
Sum omløpsmidler841 315648671487
Sum eiendeler1171 3547181 598537
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1530303030
Sum opptjent egenkapital−1015594440187
Annen egenkapital015594440187
Sum egenkapital5185124470217
Sum avsetninger til forpliktelser-0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---301-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0003010
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld15478719
Skyldig offentlige avgifter32202217233121
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld65201369507147
Sum kortsiktig gjeld1121 169594826320
Sum gjeld1121 1695941 128320
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1171 3547181 598537
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7012321
Velkommen til oss Mementor i Tromsøgata 5B på Rodeløkka.

Autorisasjoner

Google Partner
Google Partner

Åpningstider

Mandag
8:00 - 20:00
Tirsdag
8:00 - 20:00
Onsdag
8:00 - 20:00
Torsdag
8:00 - 20:00
Fredag
8:00 - 20:00
Lørdag
9:00 - 16:00
Søndag
9:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Mementor AS

Org nr 915 213 049

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo