Proff
Proff

Metalltek AS

Org nr923 773 150
Telefon913 68 091

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---6170
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 11513 1148 8275 081338
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter12 11513 1148 8275 081338
Varekostnad2 7043 0122 0941 665163
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 2635 3593 2131 90872
Herav kun lønn---1 70468
Ordinære avskrivninger290217102220
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 4142 8912 25384872
Driftsresultat4451 6351 16563830
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad202387-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader202387-
Resultat før skatt4251 6131 15763130
Sum skatt933552541397
Ordinært resultat3311 25890249224
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3311 25890249224
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler1 4011 3781 08529817
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler0074200
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 3511 31627021317
Sum varige driftsmidler1 3511 3161 01221317
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer51627384-
Sum finansielle anleggsmidler51627384-
Sum varelager65576026290-
Kundefordringer1 2627281 018879165
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 4398391 091904173
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 2861 933387294143
Sum Kasse/Bank/Post1 2861 933387294143
Sum omløpsmidler3 3803 5321 7401 289315
Sum eiendeler4 7814 9102 8251 587332
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital3 0072 6761 41851624
Annen egenkapital3 0072 6761 41851624
Sum egenkapital3 0372 7061 44854654
Sum avsetninger til forpliktelser48483481
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner92192292--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld14024032681
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld367375220259221
Skyldig offentlige avgifter68878929428750
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4564593103561
Sum kortsiktig gjeld1 6041 9641 0521 033278
Sum gjeld1 7442 2041 3781 041278
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 7814 9102 8251 587332
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Metalltek AS

Org nr 923 773 150

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo