Proff
Proff

MinHestebutikk.no

Org nr981 053 516
AdresseIlevegen 1, 2040 Kløfta

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--280397223
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter38 50440 58733 97827 00024 947
Annen driftsinntekt4----
Sum driftsinntekter38 50840 58733 97827 00024 947
Varekostnad19 13818 87415 56813 14312 187
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 8768 8328 7617 8367 240
Herav kun lønn-7 5147 5596 6876 176
Ordinære avskrivninger253278230203191
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 8504 5844 2354 0013 514
Driftsresultat3 3918 0195 1841 8181 815
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt16851
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1----
Sum finansinntekter36851
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2210194
Andre finanskostnader401500
Sum annen finanskostnad401500
Sum finanskostnader6211694
Resultat før skatt3 3878 0235 1811 7551 812
Sum skatt7461 7651 140397421
Ordinært resultat2 6416 2584 0411 3571 391
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 6416 2584 0411 3571 391
Ordinært utbytte1 0004 0004 0001501 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 0004 0004 0001501 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill067167267367
Sum immaterielle midler3491178267367
Sum anleggsmidler3 0302 840695885817
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 7392 362---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler97226356458240
Sum varige driftsmidler2 8352 588356458240
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler160160160160210
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler160160160160210
Sum varelager6 4195 2214 8464 8644 832
Kundefordringer18912275
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2209122717
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 0754 6654 3162 7201 930
Sum Kasse/Bank/Post1 0754 6654 3162 7201 930
Sum omløpsmidler7 7149 8969 1737 6116 780
Sum eiendeler10 74312 7369 8688 4957 596
Aksje/Selskapskapital150150150150150
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital150150150150150
Sum opptjent egenkapital4 7003 0584 8014 7593 552
Annen egenkapital4 7003 0584 8014 7593 552
Sum egenkapital4 8503 2084 9514 9093 702
Sum avsetninger til forpliktelser--047
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--2352990
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld002353037
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 328964948752669
Skyldig offentlige avgifter1 5091 6241 5501 1551 091
Ordinært utbytte1 0004 0004 0001501 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 0004 0004 0001501 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 3011 1621 029826699
Sum kortsiktig gjeld5 8949 5274 6823 2833 888
Sum gjeld5 8949 5274 9173 5863 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 74312 7369 8688 4957 596
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

MinHestebutikk.no

Org nr 981 053 516

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo