Proff
Proff

Molde Eigedom AS

Org nr980 092 925
Adresse6887 Lærdal

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter52---
Annen driftsinntekt871844818779818
Sum driftsinntekter876846818779818
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger328328328329330
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader246168168177190
Driftsresultat302350322273298
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt454136
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter454136
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11937293961
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader11937293961
Resultat før skatt228316294237243
Sum skatt5070655253
Ordinært resultat178247229185189
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat177247229185189
Ordinært utbytte400300200200300
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte500----
Sum utbytte900300200200300
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler4 1194 3964 7235 0515 380
Tomter, bygninger og annen fast eiendom4 0684 3964 7235 0515 380
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler52----
Sum varige driftsmidler4 1194 3964 7235 0515 380
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager0----
Kundefordringer75804518
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3382175250
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post1 033664662456543
Sum Kasse/Bank/Post1 033664662456543
Sum omløpsmidler1 065746679508593
Sum eiendeler5 1855 1425 4035 5605 973
Aksje/Selskapskapital5002 0002 0002 0002 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5002 0002 0002 0002 000
Sum opptjent egenkapital5011 2231 2771 2481 263
Annen egenkapital5011 2231 2771 2481 263
Sum egenkapital1 0013 2233 2773 2483 263
Sum avsetninger til forpliktelser518576635692748
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 965----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-7821 0371 2921 539
Annen langsiktig gjeld-7821 0371 2921 539
Sum langsiktig gjeld3 4831 3581 6721 9842 288
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld67811129
Skyldig offentlige avgifter10812512277
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld170000
Sum kortsiktig gjeld701561454328422
Sum gjeld4 1841 9192 1262 3122 710
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 1855 1425 4035 5605 973
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Molde Eigedom AS

Org nr 980 092 925

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo