Proff
Proff

Næringsøkonomi AS

Org nr987 564 911
AdresseTvetenveien 154, 0671 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---844690
Leder annen godtgjørelse---130125

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 6572 7922 5572 7133 374
Annen driftsinntekt---015
Sum driftsinntekter2 6572 7922 5572 7133 389
Varekostnad-07--
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 0701 9361 7351 5721 770
Herav kun lønn-1 6141 4511 3231 512
Ordinære avskrivninger5---0
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader426430549535601
Driftsresultat1574272666051 018
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt27892874059
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---00
Sum finansinntekter27892874059
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10011
Andre finanskostnader0137---
Sum annen finanskostnad0137---
Sum finanskostnader1137011
Resultat før skatt4343823536441 076
Sum skatt968472144237
Ordinært resultat339298281500839
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat339298281500839
Ordinært utbytte----1 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----1 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 0528871 0240500
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler19----
Sum varige driftsmidler19----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1 0328871 024--
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 0328871 0240500
Sum varelager-----
Kundefordringer115211111277312
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 3162 3452 167292346
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 9883 5033 2576 9346 440
Sum Kasse/Bank/Post3 9883 5033 2576 9346 440
Sum omløpsmidler6 3045 8485 4257 2266 787
Sum eiendeler7 3566 7356 4497 2267 287
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital108108108108108
Sum opptjent egenkapital2 5202 1811 8841 6031 103
Annen egenkapital2 5202 1811 8841 6031 103
Sum egenkapital2 6282 2901 9921 7111 211
Sum avsetninger til forpliktelser1----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--01 000-
Annen langsiktig gjeld--01 000-
Sum langsiktig gjeld1001 0000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld702143025
Skyldig offentlige avgifter356366254197201
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 2063 9944 1164 1434 113
Sum kortsiktig gjeld4 7274 4464 4574 5156 075
Sum gjeld4 7284 4464 4575 5156 075
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 3566 7356 4497 2267 287
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Næringsøkonomi AS

Org nr 987 564 911

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo