Proff
Proff

Nørve AS

Org nr919 850 930
AdresseToppsundveien 173, 9420 Lundenes

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--00-
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8436097981 022604
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter8436097981 022604
Varekostnad-050306139
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader58068721627135
Herav kun lønn55265020025125
Ordinære avskrivninger12----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4830144622
Driftsresultat203−107518643308
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2292551090-
Sum finansinntekter22925510900
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--00-
Andre finanskostnader0010-
Sum annen finanskostnad0010-
Sum finanskostnader333010-
Resultat før skatt99148626643308
Sum skatt21011414270
Ordinært resultat78148512501239
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat78148512501239
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte900160---
Sum utbytte900160---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler240000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler24----
Sum varige driftsmidler24----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer146115101169107
Konsernfordringer-----
Sum fordringer146115101169107
Sum investeringer2431 237982--
Kasse/Bank/Post22071412807312
Sum Kasse/Bank/Post22071412807312
Sum omløpsmidler6091 4231 495977419
Sum eiendeler6331 4231 495977419
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital0−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital3024242424
Sum opptjent egenkapital4471 2751 287775274
Annen egenkapital4471 2751 287775274
Sum egenkapital4771 2991 311799298
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter8050473335
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte900160---
Sum utbytte900160---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld557423314
Sum kortsiktig gjeld156124184178121
Sum gjeld156124184178121
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6331 4231 495977419
Garantistillelser00000
Pantstillelser00000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nørve AS

Org nr 919 850 930

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo