Proff
Proff

Namsos Bandasje AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr986 180 567
AdresseVerftsg. 1, 7800 Namsos
Del avHima AS

Namsos Bandasje er 6 ansatte å startet i 1988 det er 1 sykepleier 4 apotekteknikkere og 1 dagligleder. Når du trenger faglig veiledning og gode råd om bruk av helseartikler, er Namsos Bandasje et klart førstevalg. I våre moderne lokaler vis a vis Namsos Apotek i Namsos sentrum finnes alt innen helseartikler og helsekostprodukter. Vi demonstrerer gjerne hjelpemidler og utstyr! Vi vektlegger spesielt rådgivning og veiledning til våre kunder, og har flere kunderom for å ivareta diskresjon og seriøsitet overfor kundene som besøker oss.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-593581575569
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter13 39113 50213 08511 72712 328
Annen driftsinntekt4740341518
Sum driftsinntekter13 43813 54213 11911 74212 346
Varekostnad9 7259 8359 3948 3588 824
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 5122 3432 1442 2742 270
Herav kun lønn2 0591 8881 7361 8361 850
Ordinære avskrivninger4747474747
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 0669489521 0581 061
Driftsresultat873695825144
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8-240
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt45332
Sum finansinntekter125463
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad01421
Andre finanskostnader00-00
Sum annen finanskostnad00-00
Sum finanskostnader01421
Resultat før skatt9937358310146
Sum skatt2483131436
Ordinært resultat762904526110
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat762904526110
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2219171417
Sum anleggsmidler1 6451 6891 7341 7791 828
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 6101 6571 7051 7521 799
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler1 6101 6571 7051 7521 799
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1212121212
Andre fordringer11111
Sum finansielle anleggsmidler1313131313
Sum varelager1 6211 8381 4841 5621 615
Kundefordringer679652830492456
Konsernfordringer-----
Sum fordringer832705913564478
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 3751 3841 3551 3331 285
Sum Kasse/Bank/Post1 3751 3841 3551 3331 285
Sum omløpsmidler3 8283 9273 7523 4593 378
Sum eiendeler5 4735 6165 4865 2375 206
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital108108108108108
Sum opptjent egenkapital3 4943 6193 6293 5773 571
Annen egenkapital3 4943 6193 6293 5773 571
Sum egenkapital3 6023 7273 7373 6853 680
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 1931 2861 023992919
Skyldig offentlige avgifter355234281275278
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld296284311284293
Sum kortsiktig gjeld1 8711 8891 7481 5521 526
Sum gjeld1 8711 8891 7481 5521 526
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 4735 6165 4865 2375 206
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Mer info fra Forvalt

Namsos Bandasje AS

Org nr 986 180 567

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo