Proff
Proff

NLM Region Øst

Org nr938 679 177
AdresseSinsenveien 25, 0572 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter159 029118 74699 733119 747120 794
Annen driftsinntekt256 234255 914266 138247 995253 177
Sum driftsinntekter415 262374 660365 871367 742373 971
Varekostnad25 69711 7908 39214 65820 928
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader189 270172 358159 264168 670165 688
Herav kun lønn154 579139 492129 693137 645134 793
Ordinære avskrivninger10 24010 68511 12810 40810 468
Nedskrivning314----
Andre driftskostnader212 038184 240168 825167 785168 064
Driftsresultat−22 297−4 41418 2626 2228 823
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 0802 0322 7874 6963 305
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 5642 1153 4328693 603
Sum finansinntekter12 2015 6367 5937 0418 138
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 0573 5573 1053 7343 188
Andre finanskostnader3441112418862
Sum annen finanskostnad2 3441116111 40962
Sum finanskostnader5 6483 7143 7785 3393 418
Resultat før skatt−15 743−2 49222 0767 92313 543
Sum skatt11214714598112
Ordinært resultat−15 856−2 63921 9317 82613 430
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−15 856−2 63921 9317 82613 430
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler337 158330 008327 709307 698308 344
Tomter, bygninger og annen fast eiendom196 280189 289191 847180 967180 066
Maskiner/anlegg/biler6 5937 6757 5903 9383 792
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler11 81912 35213 57414 64114 693
Sum varige driftsmidler214 692209 316213 011199 546198 550
Aksjer/Investeringer i datterselskap73 01073 01070 34569 57067 707
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler3 3583 3583 3483 3933 508
Andre fordringer14 55017 05316 23411 38011 621
Sum finansielle anleggsmidler122 466120 692114 698108 152109 794
Sum varelager1 5282 1552 0741 4731 575
Kundefordringer3 5762 64510 2462 9512 962
Konsernfordringer42 27431 08827 15826 12128 731
Sum fordringer59 33943 98954 26042 43550 196
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post104 330129 553152 649154 638142 974
Sum Kasse/Bank/Post104 330129 553152 649154 638142 974
Sum omløpsmidler165 198175 696208 984198 545194 745
Sum eiendeler502 356505 704536 693506 244503 089
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital347 896361 155364 008346 454338 577
Annen egenkapital347 896361 155364 008346 454338 577
Sum egenkapital347 896361 155364 008346 454338 577
Sum avsetninger til forpliktelser11 53712 51112 13512 66113 589
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner45 96237 56940 03535 92638 287
Langsiktig konserngjeld7 0189 58711 87014 28716 660
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld755755755755755
Annen langsiktig gjeld755755755755755
Sum langsiktig gjeld65 27260 42264 79563 62969 291
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld12 29010 63311 23315 55910 074
Skyldig offentlige avgifter11 0129 3567 9458 8938 823
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld13 1728 18610 9209 9468 872
Annen kortsiktig gjeld52 71455 95177 79261 76367 453
Sum kortsiktig gjeld89 18884 127107 89096 16195 222
Sum gjeld154 460144 549172 685159 790164 513
SUM EGENKAPITAL OG GJELD502 356505 704536 693506 244503 089
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

NLM Region Øst

Org nr 938 679 177

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo