Proff
Proff

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

Org nr947 975 072
AdresseSognsveien 73, 0854 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 120 4952 189 6911 906 6581 852 2281 741 676
Annen driftsinntekt117 880103 43093 20696 70799 877
Sum driftsinntekter2 238 3752 293 1211 999 8641 948 9351 841 553
Varekostnad522596852754807
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader192 706179 113168 653159 838149 755
Herav kun lønn244 746234 670229 414222 935214 047
Ordinære avskrivninger29 76426 08125 32722 78128 079
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 021 6062 087 9921 807 2041 757 9551 649 625
Driftsresultat−6 223−661−2 1727 60713 287
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 5382 8984 1534 9083 043
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7088369745820
Sum finansinntekter4 2463 7344 2505 3663 063
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad013110173327
Andre finanskostnader27114936892530
Sum annen finanskostnad27114936892530
Sum finanskostnader2711624781 098357
Resultat før skatt−2 2482 9111 60011 87515 993
Sum skatt-----
Ordinært resultat−2 2482 9111 60011 87515 993
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2 2482 9111 60011 87515 993
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler45 40451 51253 98753 86256 543
Sum anleggsmidler96 754107 183113 462119 681132 918
Tomter, bygninger og annen fast eiendom35 00437 77240 54043 37946 748
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler11 79712 75113 43016 86221 997
Sum varige driftsmidler46 80150 52353 97060 24168 745
Aksjer/Investeringer i datterselskap80808080216
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler--01385
Andre fordringer4 4695 0685 4255 4974 643
Sum finansielle anleggsmidler4 5495 1485 5055 5787 630
Sum varelager-----
Kundefordringer25 91022 62518 29522 66519 763
Konsernfordringer-----
Sum fordringer40 84849 08449 53348 43356 584
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post717 824717 051785 729448 092419 450
Sum Kasse/Bank/Post717 824717 051785 729448 092419 450
Sum omløpsmidler758 672766 135835 262496 525476 034
Sum eiendeler855 426873 318948 724616 206608 952
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital62 76665 01462 10260 50348 628
Annen egenkapital62 76665 01462 10260 50348 628
Sum egenkapital62 76665 01462 10260 50348 628
Sum avsetninger til forpliktelser4 4695 0685 4255 4974 643
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld5036203 0375 4377 809
Annen langsiktig gjeld5036203 0375 4377 809
Sum langsiktig gjeld4 9725 6888 46210 93412 452
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld28 73328 29544 97322 26716 345
Skyldig offentlige avgifter22 64921 16820 63619 61520 721
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld736 308753 153812 551502 887510 805
Sum kortsiktig gjeld787 690802 616878 160544 769547 871
Sum gjeld792 662808 304886 622555 703560 323
SUM EGENKAPITAL OG GJELD855 428873 318948 724616 206608 951
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite

Org nr 947 975 072

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo