Proff
Proff

North Salmon Service AS

Org nr927 449 897
AdresseFærøyveien 57, 8850 Herøy

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn00
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter33 8437 798
Annen driftsinntekt28-
Sum driftsinntekter33 8717 798
Varekostnad1 496372
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader30 1536 904
Herav kun lønn24 5115 915
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader1 875394
Driftsresultat348127
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt251
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter251
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad1-
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader1-
Resultat før skatt372129
Sum skatt50
Ordinært resultat366128
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat366128
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler4 4584 458
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap-0
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer00
Sum finansielle anleggsmidler4 4584 458
Sum varelager--
Kundefordringer350
Konsernfordringer--
Sum fordringer2 3282 013
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post3 0407 111
Sum Kasse/Bank/Post3 0407 111
Sum omløpsmidler5 3689 124
Sum eiendeler9 82613 582
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital4 4584 458
Sum opptjent egenkapital495128
Annen egenkapital495128
Sum egenkapital4 9534 586
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld00
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld4814 022
Skyldig offentlige avgifter3 0332 647
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld1 3532 327
Sum kortsiktig gjeld4 8738 996
Sum gjeld4 8738 996
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 82613 582
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

North Salmon Service AS

Org nr 927 449 897

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo