Proff
Proff

Odontia Tannlegene Hønefoss

Org nr917 834 393
AdresseParkveien 53 B, 0256 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-092022-092021-092020-122019-12
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-092022-092021-092020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-092022-092021-092020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter158 236134 5719 05010 3829 576
Annen driftsinntekt03490132-
Sum driftsinntekter158 236134 9219 05010 5149 576
Varekostnad72 70262 7984 4955 3974 884
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader35 76834 5191 5461 8751 903
Herav kun lønn29 603-1 3361 5491 616
Ordinære avskrivninger7 3617 475413606578
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader25 95025 6791 7422 1682 090
Driftsresultat16 4544 450854467121
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt441201817
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt001--
Sum finansinntekter441202817
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 759212001
Andre finanskostnader1000-
Sum annen finanskostnad1000-
Sum finanskostnader1 759212001
Resultat før skatt15 1354 258855475137
Sum skatt3 25594018810430
Ordinært resultat11 8803 317667370107
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11 8803 317667370107
Ordinært utbytte9 000----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte9 000----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-092022-092021-092020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill16 58819 6321 8621 9612 093
Sum immaterielle midler17 15320 1971 8621 9612 093
Sum anleggsmidler25 43429 3142 3242 6543 105
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8 2819 1174626931 012
Sum varige driftsmidler8 2819 1174626931 012
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager4 1493 24471107103
Kundefordringer6 4095 54730723890
Konsernfordringer31 16318 7512 789--
Sum fordringer39 41225 3513 174274233
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 7361 2721232 3221 605
Sum Kasse/Bank/Post1 7361 2721232 3221 605
Sum omløpsmidler45 29629 8673 3682 7031 941
Sum eiendeler70 73059 1825 6925 3575 046
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital29 90029 8453 0003 0003 000
Sum opptjent egenkapital449 659603593664
Annen egenkapital449 659603593664
Sum egenkapital29 94439 5043 6033 5933 664
Sum avsetninger til forpliktelser616992139136156
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld475471---
Annen langsiktig gjeld475471---
Sum langsiktig gjeld1 0921 463139136156
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9 7158 273861593805
Skyldig offentlige avgifter1 1531 068728984
Kortsiktig konserngjeld16 1122 929849696135
Annen kortsiktig gjeld3 8396 022169250200
Sum kortsiktig gjeld39 69518 2151 9501 6281 225
Sum gjeld40 78619 6782 0901 7651 382
SUM EGENKAPITAL OG GJELD70 73059 1825 6925 3575 046
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Odontia Tannlegene Hønefoss

Org nr 917 834 393

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo