Proff
Proff

Offensive AS

Org nr989 219 103
AdresseGaupsundveien 66, 6533 Averøy

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter19812---
Annen driftsinntekt4261 5981 5671 7211 800
Sum driftsinntekter6241 6101 5671 7211 800
Varekostnad6---0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader----0
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger4118---
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader1 6841 5791 5641 7241 806
Driftsresultat−1 107133−3−6
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt51151279371190
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt175287664 711148
Sum finansinntekter4424393455 082338
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2832566986
Andre finanskostnader1024-00
Sum annen finanskostnad1024-00
Sum finanskostnader739365669127
Resultat før skatt−1 4034162915 010205
Sum skatt-----
Ordinært resultat−1 4034162915 010205
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 4034162915 010205
Ordinært utbytte--1 0001 0001 055
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--1 0001 0001 055
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler9 8217 8467 5444 1115 471
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 0932 1052 0091 8251 825
Maskiner/anlegg/biler105----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0134---
Sum varige driftsmidler2 1982 2392 0091 8251 825
Aksjer/Investeringer i datterselskap505050--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler125125100100100
Andre fordringer432 6003 000--
Sum finansielle anleggsmidler7 6235 6075 5352 2863 647
Sum varelager-----
Kundefordringer256022-0
Konsernfordringer0----
Sum fordringer8065105170485
Sum investeringer5 5115 1761 0791 074675
Kasse/Bank/Post2 3966 20211 55616 01511 483
Sum Kasse/Bank/Post2 3966 20211 55616 01511 483
Sum omløpsmidler8 71411 88813 15117 08912 643
Sum eiendeler18 53519 73520 69621 20018 115
Aksje/Selskapskapital1 7151 7151 7151 7151 715
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 7151 7151 7151 7151 715
Sum opptjent egenkapital15 24616 65016 23416 94212 932
Annen egenkapital15 24616 65016 23416 94212 932
Sum egenkapital16 96218 36517 94918 65814 648
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner7018361 2191 4661 903
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital0----
Sum annen langsiktig gjeld0----
Annen langsiktig gjeld0----
Sum langsiktig gjeld7018361 2191 4661 903
Gjeld til kredittinstitusjoner0----
Leverandørgjeld86552552719564
Skyldig offentlige avgifter--057-
Ordinært utbytte--1 0001 0001 055
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--1 0001 0001 055
Kortsiktig konserngjeld0----
Annen kortsiktig gjeld88000
Sum kortsiktig gjeld8735331 5271 0761 564
Sum gjeld1 5731 3692 7462 5423 467
SUM EGENKAPITAL OG GJELD18 53519 73520 69621 20018 115
Garantistillelser---949949
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Offensive AS

Org nr 989 219 103

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo