Proff
Proff

OKSANA RENHOLD AS

Org nr924 487 771
Telefon998 55 203
AdresseElvelyveien 11, 3512 HØNEFOSS

Vi tilbyr alt innen renhold for bedrifter og private i Asker, Bærum, Hønefoss, Oslo og Drammen!

Et godt renhold er en fornuftig, og lønnsom investering. Godt renhold øker trivselen, minsker sykefraværet, og gir bedre produktivitet som resultat. Vårt mål er å levere det beste renholdet i forhold til kundens behov!

Vi har siden oppstart hatt en god utvikling gjennom organisk vekst. Vi har i dag dedikerte medarbeidere, med felles mål om å levere til avtalt pris og kvalitet. Bedriftens ledere deltar aktivt i kundekontakt og oppfølging, og det blir lagt vekt på god oppfølging, kvalitetssikring og dokumentasjon.

Alle løsninger er tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Godt renhold er en fornuftig og lønnsom investering, så vi satser på høy kvalitet til en konkurransedyktig pris.

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 9332 365963
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter3 9332 365963
Varekostnad328262
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader2 9911 612726
Herav kun lønn2 5611 400631
Ordinære avskrivninger1241111
Nedskrivning---
Andre driftskostnader862456177
Driftsresultat−37226147
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt100
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt3--
Sum finansinntekter400
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad2940
Andre finanskostnader100
Sum annen finanskostnad100
Sum finanskostnader3040
Resultat før skatt−39825747
Sum skatt−165710
Ordinært resultat−38220037
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat−38220037
Ordinært utbytte100--
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte100--
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler58331153
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler58331153
Sum varige driftsmidler58331153
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer−4 131299135
Konsernfordringer---
Sum fordringer−3 324299135
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post25358698
Sum Kasse/Bank/Post25358698
Sum omløpsmidler−3 070885233
Sum eiendeler−2 4871 196286
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital303030
Sum opptjent egenkapital−24523737
Annen egenkapital023737
Sum egenkapital−21526767
Sum avsetninger til forpliktelser0161
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner577318-
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld−100--
Annen langsiktig gjeld−100--
Sum langsiktig gjeld4773341
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld−920−103
Skyldig offentlige avgifter−44526086
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld−1 485302120
Sum kortsiktig gjeld−2 750595218
Sum gjeld−2 273929219
SUM EGENKAPITAL OG GJELD−2 4871 196286
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7057626

Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
9:00 - 19:00
Tirsdag
9:00 - 19:00
Onsdag
9:00 - 19:00
Torsdag
9:00 - 19:00
Fredag
9:00 - 19:00
Lørdag
10:00 - 15:00

Mer info fra Forvalt

OKSANA RENHOLD AS

Org nr 924 487 771

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo