Proff
Proff

Oslo Sentrum Tannlegesenter

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr917 502 285
AdresseGrønland 12B, 0188 Oslo

Din tannlege i Oslo sentrum! Oslo Sentrum Tannlegesenter er her for å hjelpe deg ta vare på tennene dine. Enten du skal ha en årlig undersøkelse, trekke visdomstenner eller har akutte tannsmerter, kan vi med vår sentrumsnære tannvakt hjelpe. Ser du etter ny tannlege i Oslo Sentrum? Ta kontakt via kontaktskjema.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--318732-
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter20 13722 19712 87912 2189 622
Annen driftsinntekt-0296141-
Sum driftsinntekter20 13722 19713 17512 3599 622
Varekostnad13 57311 4997 7936 4184 354
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 2112 9812 4232 1801 883
Herav kun lønn2 5482 309-1 7871 601
Ordinære avskrivninger111110871014
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 2493 4473 3062 6402 773
Driftsresultat−74 159−4341 111596
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12-01
Sum finansinntekter22001
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad31110
Andre finanskostnader01-017
Sum annen finanskostnad01-017
Sum finanskostnader321117
Resultat før skatt−94 160−4351 110580
Sum skatt2923−83249141
Ordinært resultat−113 237−352861439
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−113 237−352861439
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler6----
Sum anleggsmidler548630707375385
Tomter, bygninger og annen fast eiendom275275275275275
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler267355432100110
Sum varige driftsmidler542630707375385
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2727---
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 3393 3571 6451 7821 351
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9423 685717651114
Sum Kasse/Bank/Post9423 685717651114
Sum omløpsmidler5 2817 0412 3622 4331 464
Sum eiendeler5 8287 6713 0692 8071 849
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital4 7054 7161 4791 831970
Annen egenkapital4 7054 7161 4791 831970
Sum egenkapital4 7354 7461 5091 8611 000
Sum avsetninger til forpliktelser02742
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld02742
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld944141015
Skyldig offentlige avgifter72178151129
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 0021 9501 462535565
Sum kortsiktig gjeld1 0932 9231 553942847
Sum gjeld1 0932 9251 560947849
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 8287 6713 0692 8071 849
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Oslo Sentrum Tannlegesenter

Org nr 917 502 285

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo