Proff
Proff

Osm Ship Management AS

Org nr911 756 080
Telefon913 21 467
AdresseSvinoddveien 12, 4836 Arendal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---0-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt94 43766 75267 35450 19526 048
Sum driftsinntekter94 43766 75267 35450 19526 048
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0000-
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger571388036125
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader94 26075 11372 58761 18029 540
Driftsresultat120−8 498−5 312−11 021−3 616
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt39119109474-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt28902 2039541 282
Sum finansinntekter679192 3111 5951 702
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad8386635349
Andre finanskostnader2 59648200-
Sum annen finanskostnad2 59648200-
Sum finanskostnader2 60448586635349
Resultat før skatt−1 805−8 965−3 087−10 060−2 263
Sum skatt−397−1 972−1 053−2 213−437
Ordinært resultat−1 408−6 992−2 034−7 847−1 826
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 408−6 992−2 034−7 847−1 826
Ordinært utbytte--2 500--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 500--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler461 02395665381
Sum anleggsmidler1761 2101 281165516
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0000-
Maskiner/anlegg/biler0000-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler057195036
Sum varige driftsmidler057195036
Aksjer/Investeringer i datterselskap130130130100100
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler130130130100100
Sum varelager-----
Kundefordringer4 4751 46715 3965 2672 003
Konsernfordringer----12 653
Sum fordringer13 01711 15716 10217 44015 043
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post25 7014 81248 80420 05620 596
Sum Kasse/Bank/Post25 7014 81248 80420 05620 596
Sum omløpsmidler38 71815 96964 90637 49635 639
Sum eiendeler38 89417 17966 18737 66136 155
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital06 9622084 1643 075
Sum innskutt egenkapital1007 0623084 2643 175
Sum opptjent egenkapital2 032−6 99200−29
Annen egenkapital2 032−6 99200−29
Sum egenkapital2 132693084 2643 147
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner0004 11918 266
Leverandørgjeld31 42911 12555 46726 2133 864
Skyldig offentlige avgifter9599812 0291 269433
Ordinært utbytte--2 500--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--2 500--
Kortsiktig konserngjeld----9 143
Annen kortsiktig gjeld4 3755 0045 8831 7971 303
Sum kortsiktig gjeld36 76217 11065 87933 39833 009
Sum gjeld36 76217 11065 87933 39833 009
SUM EGENKAPITAL OG GJELD38 89417 17966 18737 66136 155
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Osm Ship Management AS

Org nr 911 756 080

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo