Proff
Proff

Paradigma Bygg & Interiør AS

Org nr998 092 248
AdresseHaslevollen 3, 0579 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--376-409
Leder annen godtgjørelse--0-1

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9 4135 5915 71810 1919 586
Annen driftsinntekt240-994105
Sum driftsinntekter9 6535 5915 72710 2859 692
Varekostnad5 5542 8811 5572 5894 763
Beholdningsendringer--6523 782-
Lønnskostnader2 0911 9471 9493 4283 932
Herav kun lønn1 6951 6171 630-3 372
Ordinære avskrivninger--218383
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 1197778031 2411 225
Driftsresultat890−15744−839−310
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--010
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter00010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad24182150
Andre finanskostnader---20
Sum annen finanskostnad---20
Sum finanskostnader24182251
Resultat før skatt865−16737−860−361
Sum skatt191−1−157-0
Ordinært resultat675−15893−860−361
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat675−15893−860−361
Ordinært utbytte--00-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--00-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler571571570-
Sum anleggsmidler5715715721104
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---21104
Sum varige driftsmidler00021104
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--6523 782-
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0000-
Sum varelager0000-
Kundefordringer1 0571 16234235867
Konsernfordringer-3840150-
Sum fordringer1 0571 20038250867
Sum investeringer0000-
Kasse/Bank/Post451214435672536
Sum Kasse/Bank/Post451214435672536
Sum omløpsmidler1 5081 4148171 180604
Sum eiendeler1 5651 5719741 202708
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital0000-
Sum innskutt egenkapital3535353535
Sum opptjent egenkapital498−177−162−1 055−350
Annen egenkapital498−177−162−1 0550
Sum egenkapital533−141−126−1 020−315
Sum avsetninger til forpliktelser0000-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----0
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5201 3166741 471244
Skyldig offentlige avgifter207203240400484
Ordinært utbytte--00-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--00-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld214194186350294
Sum kortsiktig gjeld1 0311 7131 1002 2211 022
Sum gjeld1 0311 7131 1002 2211 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 5651 5719741 202708
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Paradigma Bygg & Interiør AS

Org nr 998 092 248

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo