Proff
Proff

Petter Katastrofe AS

Org nr917 084 041
AdresseTeglverksgata 11, 0553 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---2 5551 309
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 3612 1441 5215 8613 313
Annen driftsinntekt0310010
Sum driftsinntekter3 3612 1741 5225 8613 323
Varekostnad1891434942 643966
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 1596934553 0791 558
Herav kun lønn1 0156074052 6981 365
Ordinære avskrivninger717586662
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader296255277327493
Driftsresultat1 7111 066238−254245
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--011
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter--011
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1-000
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader1-000
Resultat før skatt1 7101 066238−253245
Sum skatt37323511−856
Ordinært resultat1 338831227−246189
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 338831227−246189
Ordinært utbytte-400---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-400---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1301775141
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--03171
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler130174370
Sum varige driftsmidler1301775141
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler----0
Sum varelager-----
Kundefordringer10215256209−35
Konsernfordringer-2225185
Sum fordringer10415358254149
Sum investeringer513513---
Kasse/Bank/Post2 0591 027555993889
Sum Kasse/Bank/Post2 0591 027555993889
Sum omløpsmidler2 6761 6946121 2471 039
Sum eiendeler2 6891 6946291 3211 179
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−17−17−17−17−17
Sum innskutt egenkapital1313131313
Sum opptjent egenkapital1 580743412185431
Annen egenkapital1 580743412185431
Sum egenkapital1 594756425198444
Sum avsetninger til forpliktelser---08
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00008
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld553−4012−8
Skyldig offentlige avgifter1318723538135
Ordinært utbytte-400---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-400---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld537213210573545
Sum kortsiktig gjeld1 0969382041 123728
Sum gjeld1 0969382041 123735
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 6891 6946291 3211 179
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Petter Katastrofe AS

Org nr 917 084 041

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo