Proff
Proff

P&P Produksjoner AS

Org nr918 657 118
AdresseJohan Berentsens vei 65, 5160 Laksevåg

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

21.09.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--141117-
Leder annen godtgjørelse---0-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 0564 2453 2212 0613 207
Annen driftsinntekt04452456-
Sum driftsinntekter6 0564 2903 2732 5173 207
Varekostnad417235078628
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 5281 55247065313
Herav kun lønn2 0321 310407560-
Ordinære avskrivninger976548365508706
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7061 7941 5781 1581 747
Driftsresultat−571162860120112
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt91389144800
Sum finansinntekter91389244900
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader3635313978
Sum annen finanskostnad3635313978
Sum finanskostnader3635313978
Resultat før skatt3061 0191 2778134
Sum skatt82210244075
Ordinært resultat2258091 03381−41
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2258091 03381−41
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag19934--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill---0101
Sum immaterielle midler---0101
Sum anleggsmidler4 3454 3614 2692 9461 431
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--7444-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 7032 7011 1341 1481 103
Sum varige driftsmidler3 7032 7011 2081 1921 103
Aksjer/Investeringer i datterselskap642642642210138
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler----60
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler6421 6603 0611 754228
Sum varelager---040
Kundefordringer1 4811 423430702 715
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 0671 477494993 361
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1044431 34179−984
Sum Kasse/Bank/Post1044431 34179−984
Sum omløpsmidler2 1711 9201 8341772 417
Sum eiendeler6 5166 2816 1043 1233 848
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital2 6142 4081 609611529
Annen egenkapital2 6142 4081 609611529
Sum egenkapital2 6442 4381 639641559
Sum avsetninger til forpliktelser160159113--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner213533800207476
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld373693913207476
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld202418469260361
Skyldig offentlige avgifter675319215388435
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 5472 2372 8681 5921 941
Sum kortsiktig gjeld3 4993 1503 5522 2762 813
Sum gjeld3 8723 8424 4642 4823 289
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 5166 2816 1043 1233 848
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

P&P Produksjoner AS

Org nr 918 657 118

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo