Proff
Proff

Proba samfunnsanalyse

Org nr994 642 340
Telefon416 07 426
AdresseHausmanns gate 27, 0182 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 2551 062888
Leder annen godtgjørelse--569

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter19 53016 71316 83622 86412 805
Annen driftsinntekt1 2204 545−401−4 588−328
Sum driftsinntekter20 75021 25716 43518 27612 477
Varekostnad1 3872 3861 5292 8531 539
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader16 43815 72412 36112 6829 129
Herav kun lønn12 84412 9749 96010 3357 261
Ordinære avskrivninger6341700
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 3441 8841 8481 9331 493
Driftsresultat5171 223690808317
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5310178
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00032
Sum finansinntekter53102010
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad135641
Andre finanskostnader016015
Sum annen finanskostnad016015
Sum finanskostnader1321657
Resultat før skatt5091 205694823320
Sum skatt11926715118364
Ordinært resultat389938543640256
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat389938543640256
Ordinært utbytte379334332360360
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte10----
Sum utbytte389334332360360
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1010101010
Sum anleggsmidler156118251810
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler14610815--
Sum varige driftsmidler14610815--
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler----0
Andre fordringer00-80
Sum finansielle anleggsmidler00-80
Sum varelager-----
Kundefordringer1 5662611 7918551 290
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 8955131 9489861 435
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10 26212 58114 35314 5266 989
Sum Kasse/Bank/Post10 26212 58114 35314 5266 989
Sum omløpsmidler12 15713 09416 30115 5138 424
Sum eiendeler12 31313 21216 32615 5308 434
Aksje/Selskapskapital283283283283283
Annen innskutt egenkapital248248248248248
Sum innskutt egenkapital1 6261 6261 6261 6261 626
Sum opptjent egenkapital1 0961 0964922811
Annen egenkapital1 0961 0964922811
Sum egenkapital2 7212 7212 1181 9071 627
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld391957666185198
Skyldig offentlige avgifter3 2611 5052 6212 4401 209
Ordinært utbytte379334332360360
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte10----
Sum utbytte389334332360360
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5 4417 42710 43810 4554 976
Sum kortsiktig gjeld9 59210 49114 20813 6246 807
Sum gjeld9 59210 49114 20813 6246 807
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 31313 21216 32615 5308 434
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Proba samfunnsanalyse

Org nr 994 642 340

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo