Proff
Proff

Rømskog SPA og Resort AS

Org nr997 090 349
AdresseVortungen, 1950 Rømskog

Ekslusivt for din bedrift Vi tilbyr hotellet med full betjening til deg og din bedrift eksklusivt. Ha hele hotellet for dere selv. Ingenting slår en opplevelse av å ha kickoff, produktlansering, ledersamling der dere har hotellet, restauranten og spaavdelingen eksklusivt for deres arrangement. Er det ønske om eksklusiv bruk av hotellet er minste antall senger man må betale for 44 enkeltrom – helpensjon. For senger og rom utover dette betales faktisk bruk ihht. gjeldende prisliste for opphold. Ta kontakt for mer informasjon om dette tilbudet. Vi tilbyr nye, flotte og lyse lokaler med standard teknisk utstyr som prosjektor osv.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--331811784
Leder annen godtgjørelse--10744

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter27 49120 84921 87522 01921 910
Annen driftsinntekt2 5272 527715--
Sum driftsinntekter30 01823 37622 58922 01921 910
Varekostnad4 9063 1424 5863 1474 488
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader15 94410 37111 81910 2759 563
Herav kun lønn13 4998 79410 1348 8448 162
Ordinære avskrivninger1 1131 02384918974
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader12 99411 90211 4049 4018 695
Driftsresultat−4 940−3 062−6 069−994−908
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt124486032
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt22113
Sum finansinntekter126487245
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad48282173316
Andre finanskostnader111152
Sum annen finanskostnad111152
Sum finanskostnader6368292183817
Resultat før skatt−5 449−3 404−6 285−1 028−920
Sum skatt−1 107−734−1 369−146−191
Ordinært resultat−4 343−2 670−4 915−882−730
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−4 343−2 670−4 915−882−730
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler11272485438205
Sum anleggsmidler2 1162 6783 5391 884424
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--0292-
Maskiner/anlegg/biler---0-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 1052 4063 0531 154220
Sum varige driftsmidler2 1052 4063 0531 446220
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler---00
Sum varelager1 464829501444419
Kundefordringer7987866221 2991 394
Konsernfordringer5 0749 9707 9821 6780
Sum fordringer6 60012 7718 9094 0891 626
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 5813 1673 4239152 970
Sum Kasse/Bank/Post3 5813 1673 4239152 970
Sum omløpsmidler11 64516 76612 8335 4475 015
Sum eiendeler13 76019 44416 3727 3315 439
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital11 3567 3984 9171 309-
Sum innskutt egenkapital11 4567 4985 0171 409100
Sum opptjent egenkapital−11 975−7 632−4 962−1 356−474
Annen egenkapital--0-0
Sum egenkapital−518−1345553−374
Sum avsetninger til forpliktelser-03619-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld8 76813 7716 2082 892-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld8 76813 7716 2442 9100
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 4811 2255 1311 0041 391
Skyldig offentlige avgifter932990753832730
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld--1 01901 019
Annen kortsiktig gjeld3 0983 5803 1692 5322 673
Sum kortsiktig gjeld5 5115 80710 0734 3685 813
Sum gjeld14 27919 57816 3177 2785 813
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 76019 44416 3727 3315 439
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7036253

Mer info fra Forvalt

Rømskog SPA og Resort AS

Org nr 997 090 349

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo