Proff
Proff

Retura Sør AS

Org nr984 560 907
AdresseSilurveien 74, 4636 Kristiansand S

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter39 66835 79632 23434 50827 136
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter39 66835 79632 23434 50827 136
Varekostnad30 13527 38124 85827 63620 448
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 6242 3882 3181 9952 057
Herav kun lønn2 2472 0481 9861 6951 745
Ordinære avskrivninger270424386471549
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4862 2081 9692 1682 373
Driftsresultat4 1543 3952 7042 2371 710
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt611----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-1821018316
Sum finansinntekter6111821018316
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2----
Andre finanskostnader-0020
Sum annen finanskostnad-0020
Sum finanskostnader20020
Resultat før skatt4 7623 5772 8052 3191 726
Sum skatt1 048787619510380
Ordinært resultat3 7142 7902 1871 8081 346
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 7142 7902 1871 8081 346
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler174185155139118
Sum anleggsmidler3 9723 8244 0304 3202 270
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4883295658711 342
Sum varige driftsmidler4883295658711 342
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler810810810810810
Andre fordringer2 5002 5002 5002 500-
Sum finansielle anleggsmidler3 3103 3103 3103 310810
Sum varelager75647486122
Kundefordringer8 4496 5015 2735 2034 616
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 7896 6945 3635 2034 616
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post14 25810 5957 8775 9866 164
Sum Kasse/Bank/Post14 25810 5957 8775 9866 164
Sum omløpsmidler23 12217 35313 31411 27510 902
Sum eiendeler27 09421 17717 34415 59513 172
Aksje/Selskapskapital1 7501 7501 7501 7501 750
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 3201 3201 3201 3201 320
Sum opptjent egenkapital18 94815 23412 44410 2578 449
Annen egenkapital18 94815 23412 44410 2578 449
Sum egenkapital20 26816 55413 76411 5779 769
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5 0063 1722 3672 9882 562
Skyldig offentlige avgifter451288253201147
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld332347326297296
Sum kortsiktig gjeld6 8264 6233 5804 0183 403
Sum gjeld6 8264 6233 5804 0183 403
SUM EGENKAPITAL OG GJELD27 09421 17717 34415 59513 172
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Retura Sør AS

Org nr 984 560 907

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo