Proff
Proff

Revisor Cirkelen Tønsberg AS

Org nr971 589 647
Telefon908 27 042
AdresseRambergveien 23 B, 3115 Tønsberg

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---882882
Leder annen godtgjørelse---1214

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 8245 1335 2295 2145 321
Annen driftsinntekt06011
Sum driftsinntekter1 8245 1395 2305 2155 323
Varekostnad04030173273
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8202 4182 8862 8972 838
Herav kun lønn7031 8502 2412 2792 201
Ordinære avskrivninger01812118
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader379837693744778
Driftsresultat6261 8261 6091 3901 426
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt55425961115868
Sum finansinntekter55425961115869
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader129112-0
Sum annen finanskostnad24129112-0
Sum finanskostnader24129112-0
Resultat før skatt4401 9602 5581 5062 295
Sum skatt141405356308318
Ordinært resultat2991 5552 2021 1981 977
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-00--
Årsresultat2991 5552 2021 1981 977
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte---1 200-
Sum utbytte---1 200-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-3001
Sum anleggsmidler188430393305
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-018304
Sum varige driftsmidler-018304
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler188428375--
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler188428375--
Sum varelager-----
Kundefordringer93225392349336
Konsernfordringer-----
Sum fordringer142269537491465
Sum investeringer62071 8262 4471 864
Kasse/Bank/Post4077391 1411 0071 672
Sum Kasse/Bank/Post4077391 1411 0071 672
Sum omløpsmidler5551 2153 5043 9444 001
Sum eiendeler7431 6453 8973 9744 006
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital3187692 8643 0623 065
Annen egenkapital3187692 8643 0623 065
Sum egenkapital4188692 9643 1623 165
Sum avsetninger til forpliktelser--01-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00010
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2117261922
Skyldig offentlige avgifter75128243212247
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld91223307273256
Sum kortsiktig gjeld325776933811841
Sum gjeld325776933812841
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7431 6453 8973 9744 006
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Revisor Cirkelen Tønsberg AS

Org nr 971 589 647

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo