Proff
Proff

ROSENDAHL DESIGN GROUP NORGE AS

Org nr992 138 181
AdresseDrammensveien 130, 0277 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 13495
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter195154544124 865
Annen driftsinntekt18 62819 69623 81125 597-
Sum driftsinntekter18 82419 85023 86525 63924 865
Varekostnad14123515197238
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 2967 5827 5059 2989 426
Herav kun lønn4 7805 8635 8547 4057 340
Ordinære avskrivninger456494418461179
Nedskrivning000--
Andre driftskostnader8 7159 96910 2309 22912 873
Driftsresultat3 2151 5705 5596 5542 149
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt91-01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter29146827010045
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3136106
Andre finanskostnader003620-
Sum annen finanskostnad003620-
Sum finanskostnader31343306
Resultat før skatt3 5032 0245 7876 6242 188
Sum skatt7754511 2831 463490
Ordinært resultat2 7291 5724 5045 1621 698
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 7291 5724 5045 1621 698
Ordinært utbytte5 00005 0005 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 00005 0005 000-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2273140
Sum anleggsmidler2 5623 0033 4933 9224 570
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 5402 9963 490--
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0003 9094 570
Sum varige driftsmidler2 5402 9963 4903 9094 570
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager331313225178103
Kundefordringer23013511
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 0275686 3209 3202 004
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5254 7853 2881 031691
Sum Kasse/Bank/Post5254 7853 2881 031691
Sum omløpsmidler8 8835 6669 83310 5282 798
Sum eiendeler11 4458 66913 32614 4507 368
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital4 0226 2944 7215 2175 056
Annen egenkapital4 0226 2944 7215 2175 056
Sum egenkapital4 1226 3944 8215 3175 156
Sum avsetninger til forpliktelser000-25
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000025
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld234248295713216
Skyldig offentlige avgifter406467512534634
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8941 1051 4261 452945
Sum kortsiktig gjeld7 3232 2768 5049 1332 187
Sum gjeld7 3232 2768 5049 1332 213
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 4458 66913 32614 4507 368
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

ROSENDAHL DESIGN GROUP NORGE AS

Org nr 992 138 181

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo