Proff
Proff

Rosenkrantztårnet (Bymuseet Bergen)

Org nr988 212 024
Telefon479 79 578
AdresseBergenhus, 5003 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 4274 9394 1588 5459 055
Annen driftsinntekt68 49181 49558 05152 89449 486
Sum driftsinntekter80 91886 43462 21061 43958 540
Varekostnad901576391929994
Beholdningsendringer48−56−303−105−129
Lønnskostnader42 77341 07233 29833 57435 028
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger9 4027 9566 5084 5092 834
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader28 63835 01321 08317 05313 710
Driftsresultat−8441 8731 2325 4806 103
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt838156308609641
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt611524
Sum finansinntekter844168313611645
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad9172174203188
Andre finanskostnader64451
Sum annen finanskostnad64451
Sum finanskostnader9775179208190
Resultat før skatt−971 9651 3675 8836 558
Sum skatt-----
Ordinært resultat−971 9651 3675 8836 558
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−971 9651 3675 8836 558
Ordinært utbytte---0-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---0-
Konsernbidrag-1 9651 367-6 558

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill---0-
Sum immaterielle midler170255-05
Sum anleggsmidler61 88566 84858 68659 66737 901
Tomter, bygninger og annen fast eiendom35 97935 85718 68918 85520 100
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler23 51829 09838 48339 48516 604
Sum varige driftsmidler59 49764 95557 17258 34136 704
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige48−56−303−105−129
Investeringer i aksjer og andeler515151--
Andre fordringer581----
Sum finansielle anleggsmidler2 2181 6381 5141 3261 192
Sum varelager1 5241 5661 5071 1991 094
Kundefordringer3462631692 1651 040
Konsernfordringer-----
Sum fordringer10 94118 7938 6834 0023 770
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post43 14938 63268 86157 53666 762
Sum Kasse/Bank/Post43 14938 63268 86157 53666 762
Sum omløpsmidler55 61558 99179 05162 73771 625
Sum eiendeler117 500125 838137 737122 404109 527
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital19 3825 7767 1218 534−2 024
Annen egenkapital19 3825 7767 1218 534−2 024
Sum egenkapital19 5825 9767 3218 734−1 824
Sum avsetninger til forpliktelser65 31194 10797 79887 41089 014
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 5466 1127 0117 8448 676
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0-
Annen langsiktig gjeld---0-
Sum langsiktig gjeld70 857100 218104 80995 25497 690
Gjeld til kredittinstitusjoner067---
Leverandørgjeld4 9971 7823 2535 1833 965
Skyldig offentlige avgifter3 1315342 3651 3962 138
Ordinært utbytte---0-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---0-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld18 93317 26119 98911 8377 557
Sum kortsiktig gjeld27 06119 64325 60618 41613 661
Sum gjeld97 918119 862130 416113 670111 351
SUM EGENKAPITAL OG GJELD117 500125 838137 737122 404109 527
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Rosenkrantztårnet (Bymuseet Bergen)

Org nr 988 212 024

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo