Proff
Proff

RS Bygg Egersund AS

Org nr996 515 893
Telefon938 59 030
AdresseKrossmoveien 634, 4373 Egersund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--473419423
Leder annen godtgjørelse--766

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter22 60719 09719 43710 94812 717
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter22 60719 09719 43710 94812 717
Varekostnad12 59611 47411 7025 7327 117
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 1475 3014 7703 2603 472
Herav kun lønn5 2284 4894 1162 7972 970
Ordinære avskrivninger1178910184142
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 8671 6821 3931 0951 029
Driftsresultat8805511 471776957
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt21243
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter21243
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10132352
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader10132352
Resultat før skatt8725401 451774957
Sum skatt139217225195242
Ordinært resultat7343231 226579715
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7343231 226579715
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte2 000----
Sum utbytte2 000----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 3161 363355224328
Tomter, bygninger og annen fast eiendom8340506171
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler602213182102176
Sum varige driftsmidler685253232163247
Aksjer/Investeringer i datterselskap10020---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler301301111
Andre fordringer2 1096681226080
Sum finansielle anleggsmidler2 6311 1101236181
Sum varelager302----
Kundefordringer2 8231 6122 5182 4652 240
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 8791 6212 5582 4962 407
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 4295 0785 3363 3993 385
Sum Kasse/Bank/Post4 4295 0785 3363 3993 385
Sum omløpsmidler7 6106 6997 8945 8955 792
Sum eiendeler10 9258 0628 2496 1196 120
Aksje/Selskapskapital6030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 23030303030
Sum opptjent egenkapital1 4565 9235 6004 3743 796
Annen egenkapital1 4565 9235 6004 3743 796
Sum egenkapital4 6865 9535 6304 4043 826
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 910290694512462
Skyldig offentlige avgifter1 022577677364956
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte2 000----
Sum utbytte2 000----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 1681 0251 022643635
Sum kortsiktig gjeld6 2392 1092 6191 7152 294
Sum gjeld6 2392 1092 6191 7152 294
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 9258 0628 2496 1196 120
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

RS Bygg Egersund AS

Org nr 996 515 893

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo