Proff
Proff

Sæther Elektriske AS

A
Proff Forvalt rating
A Lav risiko
Org nr915 243 398
Telefon404 94 992
AdresseProst Stabels vei 8, 2019 Skedsmokorset

Sæther Elektriske AS er et autorisert elektroinstallatørfirma som ble etablert i 1975 i Lillestrøm. Sæther Elektriske AS er også autorisert av Post og Teletilsynet som Teleinstallatør. Våre elektrikere har bred erfaring og kan tilby montering av svak- og sterkstrøm til alle typer bygg innen industri, næring og privat. I vår bransje skjer utviklingen fort, og det er derfor viktig hele tiden være oppdatert på nytt utstyr, nye arbeidsmetoder og produkter. Vi er en annerledes og nytenkende el-installatør som fokuserer på markedets beste og mest spennende løsninger.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--703686636
Leder annen godtgjørelse--167163-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter38 29634 88832 59553 57238 420
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter38 29634 88832 59553 57238 420
Varekostnad21 32716 24714 91429 83716 870
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader16 11514 53712 85616 08316 024
Herav kun lønn12 93311 68310 53613 29312 721
Ordinære avskrivninger73141400
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 3553 5553 4483 9883 977
Driftsresultat−3 5745341 3633 6641 549
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5350867770
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3633312928
Sum finansinntekter898211710698
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad111535
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader111535
Resultat før skatt−3 4976151 4753 7661 642
Sum skatt−22128319840313
Ordinært resultat−3 4754871 1562 9261 329
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−3 4754871 1562 9261 329
Ordinært utbytte-4006001 4001 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-4006001 4001 000
Konsernbidrag--181851

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler1 19581956666
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0000
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 132183344
Sum varige driftsmidler1 132183344
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6262626262
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler6262626262
Sum varelager2122316848
Kundefordringer10 3807 2466 3938 0707 962
Konsernfordringer-----
Sum fordringer10 4107 2726 6398 3728 195
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 8956 5637 9097 8707 317
Sum Kasse/Bank/Post2 8956 5637 9097 8707 317
Sum omløpsmidler13 32613 85814 58016 31015 560
Sum eiendeler14 52113 93914 67516 37615 626
Aksje/Selskapskapital105105105105105
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 0303 0303 0303 0303 030
Sum opptjent egenkapital1 3834 8574 7714 2322 724
Annen egenkapital1 3834 8574 7714 2322 724
Sum egenkapital4 4137 8877 8017 2625 754
Sum avsetninger til forpliktelser02246831972
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 1060000
Langsiktig konserngjeld336357378378377
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 4423794241 2091 349
Gjeld til kredittinstitusjoner00000
Leverandørgjeld2 2334922508981 482
Skyldig offentlige avgifter2 1962 2571 9911 5202 272
Ordinært utbytte-4006001 4001 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-4006001 4001 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 2392 7723 1104 5294 412
Sum kortsiktig gjeld8 6675 6726 4507 9058 524
Sum gjeld10 1096 0516 8749 1149 873
SUM EGENKAPITAL OG GJELD14 52113 93914 67516 37615 626
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7002896

Autorisasjoner

MEDLEM AV EL-PROFFEN
MEDLEM AV EL-PROFFEN
VI BRUKER BOLIGMAPPA
VI BRUKER BOLIGMAPPA
DSB ELVIRKSOMHETSREGISTERET
DSB ELVIRKSOMHETSREGISTERET
ENA EKOMNETTAUTORISASJON
ENA EKOMNETTAUTORISASJON
NELFO, REGISTRERT ELINSTALLATØR
NELFO, REGISTRERT ELINSTALLATØR

Åpningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Sæther Elektriske AS

Org nr 915 243 398

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo