Proff
Proff

Flyt Revisjon AS

Org nr951 697 826
AdresseVangsvegen 73, 2317 Hamar

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--939864864
Leder annen godtgjørelse--91313

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter24 55026 61726 23325 10724 714
Annen driftsinntekt-020--
Sum driftsinntekter24 55026 61726 25325 10724 714
Varekostnad242273132135175
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader15 61916 83215 18214 79915 387
Herav kun lønn12 32013 43711 99012 05312 368
Ordinære avskrivninger291250170118157
Nedskrivning21----
Andre driftskostnader4 8105 4785 7254 2394 151
Driftsresultat3 5663 7835 0445 8164 843
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt7821122133
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2022222435
Sum finansinntekter9843344568
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3428141214
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader3428141214
Resultat før skatt3 6313 7985 0645 8494 897
Sum skatt7998411 1261 2921 083
Ordinært resultat2 8312 9573 9394 5573 814
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 8312 9573 9394 5573 814
Ordinært utbytte2 8802 9004 1893 8003 800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 8802 9004 1893 8003 800
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler28022610011352
Sum anleggsmidler856989805322366
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--06161
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler521708680122228
Sum varige driftsmidler521708680184289
Aksjer/Investeringer i datterselskap3030---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler---2525
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler5555252525
Sum varelager-----
Kundefordringer1 5582 5344 1233 2181 719
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 9734 9105 6805 6285 617
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 4683 4554 1894 6353 168
Sum Kasse/Bank/Post5 4683 4554 1894 6353 168
Sum omløpsmidler8 4418 3659 87010 2638 785
Sum eiendeler9 2989 35410 67410 5859 151
Aksje/Selskapskapital568568568568568
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital571571571571571
Sum opptjent egenkapital857083780
Annen egenkapital857083780
Sum egenkapital5796285711 409652
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner317357397--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld31735739700
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld324533304161216
Skyldig offentlige avgifter2 2772 1851 7142 0301 812
Ordinært utbytte2 8802 9004 1893 8003 800
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 8802 9004 1893 8003 800
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 9921 9352 3871 8321 583
Sum kortsiktig gjeld8 4028 3709 7069 1778 499
Sum gjeld8 7198 72710 1039 1778 499
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9 2989 35410 67410 5859 151
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Flyt Revisjon AS

Org nr 951 697 826

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo