Proff
Proff

Sato Språktjenester AS

Org nr921 799 241
Telefon992 44 718
AdresseSchweigaards gate 17, 0191 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 6461 2879741 330
Annen driftsinntekt22339-
Sum driftsinntekter1 6481 3101 0131 330
Varekostnad295276281269
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader6313363301 029
Herav kun lønn595303288913
Ordinære avskrivninger11817-
Nedskrivning----
Andre driftskostnader454434261319
Driftsresultat267246124−286
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt000-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt1100
Sum finansinntekter1100
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad104-
Andre finanskostnader0005
Sum annen finanskostnad0005
Sum finanskostnader1045
Resultat før skatt266247120−291
Sum skatt592064−64
Ordinært resultat20722756−227
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat20722756−227
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler---64
Sum anleggsmidler9430064
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler64---
Sum varige driftsmidler64---
Aksjer/Investeringer i datterselskap-0--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler3030--
Sum varelager----
Kundefordringer48697816
Konsernfordringer----
Sum fordringer48697816
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post811560257129
Sum Kasse/Bank/Post811560257129
Sum omløpsmidler859629335145
Sum eiendeler953659335209
Aksje/Selskapskapital150150150150
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital150150150150
Sum opptjent egenkapital26356−171−233
Annen egenkapital263560−233
Sum egenkapital413206−21−83
Sum avsetninger til forpliktelser3---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld3000
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld−945−3
Skyldig offentlige avgifter577870104
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld433352282192
Sum kortsiktig gjeld537454356292
Sum gjeld540454356292
SUM EGENKAPITAL OG GJELD953659335209
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Sato Språktjenester AS

Org nr 921 799 241

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo