Proff
Proff

Sauherad Idrettslag

Org nr975 619 281
Telefon979 94 280
AdresseLiagrendvegen 14, 3812 Akkerhaugen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2002-12
Startdato

01.01.2002

Sluttdato

31.12.2002

LEDERLØNN

2002-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2002-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt314
Sum driftsinntekter314
Varekostnad0
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader19
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger-
Nedskrivning-
Andre driftskostnader427
Driftsresultat−132
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt2
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt0
Sum finansinntekter2
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad-
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad0
Sum finanskostnader0
Resultat før skatt−130
Sum skatt-
Ordinært resultat−130
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat−130
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2002-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-
Sum varige driftsmidler-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler-
Sum varelager0
Kundefordringer2
Konsernfordringer-
Sum fordringer12
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post193
Sum Kasse/Bank/Post-
Sum omløpsmidler205
Sum eiendeler205
Aksje/Selskapskapital-
Annen innskutt egenkapital138
Sum innskutt egenkapital138
Sum opptjent egenkapital65
Annen egenkapital65
Sum egenkapital203
Sum avsetninger til forpliktelser0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld0
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld0
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld2
Skyldig offentlige avgifter-
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2
Sum gjeld2
SUM EGENKAPITAL OG GJELD205
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sauherad Idrettslag

Org nr 975 619 281

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo