Proff
Proff

SCAN PROTEC AS

Org nr915 305 024
Telefon975 30 220
AdressePostboks 322, 8301 Svolvær

.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--15145190
Leder annen godtgjørelse--4--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 5782 2592 6003 3134 458
Annen driftsinntekt350---
Sum driftsinntekter3 5812 3092 6003 3134 458
Varekostnad9785669751 0891 875
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader447571489698706
Herav kun lønn--410587578
Ordinære avskrivninger6147495349
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 3448336738621 255
Driftsresultat752292414612573
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-611160
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6----
Sum finansinntekter6611160
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00122
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader00122
Resultat før skatt758298424625571
Sum skatt1676693138132
Ordinært resultat591233330488440
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat591233330488440
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler861--
Sum anleggsmidler395355597545651
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler9224416056
Sum varige driftsmidler142104151200226
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler2452452454525
Andre fordringer-0200300400
Sum finansielle anleggsmidler245245445345425
Sum varelager53105---
Kundefordringer82672813321462
Konsernfordringer-----
Sum fordringer838773118490536
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post744109843469246
Sum Kasse/Bank/Post744109843469246
Sum omløpsmidler1 634988961959782
Sum eiendeler2 0291 3431 5581 5041 433
Aksje/Selskapskapital120120120120120
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital542542542542542
Sum opptjent egenkapital609268455535447
Annen egenkapital609268455535447
Sum egenkapital1 1518109971 077989
Sum avsetninger til forpliktelser--036
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00036
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3051484137200
Skyldig offentlige avgifter3041242396237
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld10119118318464
Sum kortsiktig gjeld878533561424438
Sum gjeld878533561427444
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 0291 3431 5581 5041 433
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

SCAN PROTEC AS

Org nr 915 305 024

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo