Proff
Proff

Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep Sogn og Fjordane

Org nr998 382 726
AdresseHornnesvegen 1, 6809 Førde

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 8704 6334 3494 1393 647
Annen driftsinntekt000436
Sum driftsinntekter4 8704 6334 3494 1433 683
Varekostnad----69
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 6263 3183 1253 0612 567
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger403000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 1641 3671 1291 0511 072
Driftsresultat40−559531−25
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt144134
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter144134
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad010-0
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader010-0
Resultat før skatt54−529534−21
Sum skatt-----
Ordinært resultat54−529534−21
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat54−529534−21
Ordinært utbytte00000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte00000
Konsernbidrag00000

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler157197000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00000
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler157197000
Sum varige driftsmidler157197000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager---00
Kundefordringer---00
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-0141020
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 2279121 2071 1781 039
Sum Kasse/Bank/Post1 2279121 2071 1781 039
Sum omløpsmidler1 2279121 2221 1881 059
Sum eiendeler1 3841 1081 2221 1881 059
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital425372518422388
Annen egenkapital425372518422388
Sum egenkapital525472618522488
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---00
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner---00
Leverandørgjeld22911212812129
Skyldig offentlige avgifter315223210263256
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld315302266281285
Sum kortsiktig gjeld859637604666570
Sum gjeld859637604666570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 3841 1081 2221 1881 059
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep Sogn og Fjordane

Org nr 998 382 726

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo