Proff
Proff

Siljustøl Museum

Org nr990 269 343
AdresseSiljustølvegen 50, 5239 Rådal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter16 1158 7548 22528 72328 563
Annen driftsinntekt146 997123 632134 231104 111102 051
Sum driftsinntekter163 112132 386142 456132 835130 615
Varekostnad1 2695221 2395 0906 332
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader55 84247 53540 72949 90452 023
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger3 0432 6141 656993986
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader103 53492 40077 92177 81473 257
Driftsresultat−575−10 68520 911−967−1 984
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt54264177158219
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt292321--
Sum finansinntekter57087198158219
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader2 07135414117259
Sum annen finanskostnad2 07135414117259
Sum finanskostnader2 07135414117259
Resultat før skatt−2 076−10 95220 969−981−1 824
Sum skatt-0−2759123
Ordinært resultat−2 076−10 95220 996−1 040−1 948
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2 076−10 95220 996−1 040−1 948
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2 936-000
Sum anleggsmidler101 41257 13516 39628 07013 210
Tomter, bygninger og annen fast eiendom58 76735 969---
Maskiner/anlegg/biler20 3065 967---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6 0587 19310 51223 6808 227
Sum varige driftsmidler93 45852 19711 53327 25512 663
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler200200200200-
Andre fordringer3 9693 9694 663614547
Sum finansielle anleggsmidler5 0194 9384 863814547
Sum varelager6285817901 2492 687
Kundefordringer677935051 8632 114
Konsernfordringer-----
Sum fordringer13 37414 2238 0668 08211 942
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post23 47655 26828 77720 09538 308
Sum Kasse/Bank/Post23 47655 26828 77720 09538 308
Sum omløpsmidler37 47870 07337 63329 42552 937
Sum eiendeler138 890127 20854 02957 49566 147
Aksje/Selskapskapital200200---
Annen innskutt egenkapital--200200200
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital−9 501−7 4263 527−17 469−16 429
Annen egenkapital−9 501−17 469−17 469−17 469−16 429
Sum egenkapital−9 301−7 2263 727−17 269−16 229
Sum avsetninger til forpliktelser16 87717 24019 07217 64318 757
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---00
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--12 73040 94843 375
Annen langsiktig gjeld--12 73040 94843 375
Sum langsiktig gjeld122 164106 39031 80258 59062 133
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld15 15618 9358 4737 62911 766
Skyldig offentlige avgifter4 0483 6773 0823 5043 410
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6 8235 4326 9464 9814 945
Sum kortsiktig gjeld26 02728 04418 50116 17320 244
Sum gjeld148 191134 43450 30274 76482 376
SUM EGENKAPITAL OG GJELD138 890127 20854 02957 49566 147
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Siljustøl Museum

Org nr 990 269 343

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo